Česká gynekologie - Číslo 4/2006

Původní práce

263
Intrapartální fetální monitoring, senzitivita a specificita metod

Z. Hájek, B. Srp, M. Pavlikova, J. Zvárová, K. Liška, R. El Haddad, A. Pašková, A. Pařízek

268
Význam ST-analýzy fetálního EKG při intrapartálním monitorování plodů s předpokládanou růstovou retardací

L. Hruban, P. Janků, J. Zahradníčková, B. Kuřecová, A. Roztočil, P. Kachlík, M. Kučera, G. Jelenek

272
Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu

M. Lubušký, M. Procházka, J. Šantavý, I. Míčková, L. Kantor

280
Rychlá detekce nejčastějších chromozomálních aneuploidií metodou multiplex QF PCR v prvním trimestru gravidity

D. Vrbická, R. Vodička, R. Vrtěl, I. Dhaifalah, J. Šantavý

284
Vrozené vady v České republice v roce 2004 u dětí matek užívajících v I. trimestru gravidity léky

A. Šípek, V. Gregor, J. Horáček, D. Mašátová

291
Výskyt vrozených vad v České republice a jejich podíl na perinatální úmrtnosti v roce 2004

A. Šípek, V. Gregor, J. Horáček, D. Mašátová

298
Detekce sentinelových uzlin u karcinomu vulvy – metody a technika

L. Rob, H. Robová, M. Pluta, P. Strnad, J. Kačírek, R. Chmel, L. Teslík, P. Škapa, K. Táborská

302
Fertilitu zachovávající operace u časného stadia karcinomu děložního hrdla dnes a zítra

L. Rob, M. Charvát, H. Robová, M. Pluta, P. Strnad, M. Hrehorčák, J. Kačírek, R. Chmel, P. Škapa, K. Táborská

308
Význam intenzity chemoterapie v konkomitantní chemoradioterapii lokálně pokročilého karcinomu hrdla děložního

I. Sirák, J. Petera, K. Odrážka, M. Doležel, Z. Zoul, M. Vaculíková

312
Lysofosfatidová kyselina u pacientek s karcinomem ovaria

I. Sedláková, J. Vávrová, J. Tošner, L. Hanousek

318
Porodní poranění puborektálního svalu – sledování pomocí 3D ultrazvuku

M. Otčenášek, L. Krofta, R. Grill, V. Báča, H. Heřman, V. Džupa, J. Feyereisl

322
Výsledky konzervativních operací děložních myomů. Pětileté sledování

J. Peršín, L. Hanousek

325
„See and Treat“ hysteroskopie: limity velikosti intrauterinní patologie

D. Kužel, D. Tóth, L. Hrazdírová, M. Mára, Z. Fučíková

329
Etiopatogeneze prolapsu pochvy po hysterektomii

M. Kudela, D. Ondrová, P. Hejtmánek

332
Gynekologické aspekty poruch štítné žlázy. Přehled

P. Maruna

339
Asistovaná reprodukce u pacientek s poruchou příjmu potravy – klinické a etické aspekty

P. Uhlíková, H. Papežová, E. Malá, D. Valentová, K. Řežábek

342
Současný výskyt koetánního teratomu ovaria a vejcovodu u pacientky s torzí adnex

L. Hašlík, M. Mára, D. Kužel, Z. Žižka, P. Dundr

344
Masivní angiomatóza prsu s dramatickým průběhem vedoucím k akutní totální mastektomii - kazuistika

Z. Kinkor, O. Hes, A. Skálová, B. Kreuzberg, I. Neprašová

348
Edém vulvy jako první příznak Crohnovy choroby – kazuistiky

J. Skřenková, T. Fait

355
Molekulární prognostické faktory a patogeneze endometriálního karcinomu

I. Míčková, R. Pilka, M. Lubušký, M. Kudela


Kazuistika

351
Hamartom prsu – kazuistika

O. Hes, B. Sůvová, M. Hlaváčková, P. Giebel, Z. Kinkor


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se