Porodní poranění puborektálního svalu – sledování pomocí 3D ultrazvuku


Birth Injury of the Puborectalis Muscle – 3D Ultrasound Evaluation

Objective:
Evaluation of the influence of vaginal childbirth on the integrity of the puborectalis muscle with the help of real-time 3D ultrasound.

Design:
Prospective pilot study.

Setting:
Institute for Care for Mother and Child, Prague, Czech Republic.

Material and Methods:
We examined 20 primigravid women in the third trimester and on the third day after vaginal delivery. The transperineal 3D ultrasound examination was performed and the data were evaluated afterwards in the 4D view© software. The VCI (Volume Contrast Imaging) mode with slice thickness 3 millimeters was used for analysis. We evaluated the integrity of the puborectalis muscle on both sides, the quality of the images and the presence of hematomas.

Results:
The examination before delivery did not show any abnormal anatomy of the examined region. We found four (20%) unilateral defects and one (5%) bilateral puborectalis avulsion after the delivery. The bilateral defect was after the forceps delivery, the other defects occurred after normal uncomplicated vaginal deliveries, where only left mediolateral episiotomy was performed and the birth weight did not exceed 3700 g. In our series, 25% of women suffered an injury of a major muscle of pelvic floor. No defect was diagnosed during the delivery and did not show any connection with the episiotomy.

Conclusions:
3D ultrasound can detect major birth trauma to the puborectalis muscle. The puborectalis muscle avulsion is usually not recognized during the delivery and does not cause immediate problem to the patient.

Key words:
3D ultrasound, birth trauma, prolapse, levator ani, stress urinary incontinence


Autoři: M. Otčenášek 1,2,3;  L. Krofta 1,2;  R. Grill 3;  V. Báča 3;  H. Heřman 1;  V. Džupa 3;  J. Feyereisl 1,2
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  Katedra gynekologie a porodnictví, Institut pro postgraduální vzdělávání, Praha, ředitel MUDr. M. Malina, DrSc. 2;  Centrum pro integrované studium pánve 3. LF UK, Praha 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 318-322
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Sledování vlivu vaginálního porodu na integritu puborektálního svalu pomocí 3D ultrazvuku.

Typ studie:
Prospektivní pilotní studie.

Pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Vyšetřili jsme 20 žen ve třetím trimestru gravidity a 3. den po vaginálním porodu pomocí 3D ultrazvuku. Při vlastním vyšetření byla sejmuta data transperineálně v režimu 4D (real-time 3D) přístrojem Voluson Expert 730© a vyhodnocena byla následně v programu 4D view©. K vyhodnocení jsme použili režim VCI (Volume Contrast Imaging) s tloušťkou vrstvy 3 mm. Hodnotili jsme integritu puborektální smyčky na obou stranách, přehlednost obrazů a přítomnost hematomů.

Výsledky:
Vyšetření před porodem neprokázalo žádnou strukturální anomálii sledované oblasti. Při vyšetření po porodu jsme nalezli čtyři (20 %) jednostranné defekty a jednu (5 %) oboustrannou avulzi puborektálního svalu po porodu. Jednostranný defekt vznikl u porodu per forcipem, jednostranné defekty u normálně probíhajících porodu s levostrannou mediolaterální epiziotomií. Porodní váha novorozenců nepřesáhla 3700 g. Celkem tedy jedna čtvrtina žen při vaginálním porod utrpěla závažné trauma svaloviny pánevního dna. Žádné z poranění nebylo diagnostikováno při vlastním porodu a nemělo zjevnou souvislost s epiziotomií.

Závěr:
3D ultrazvuk dokáže detekovat závažná traumata puborektálního svalu způsobená vaginálním porodem. Přetržení svalu není běžně rozpoznáno při porodu a neprojeví se během časného poporodního období.

Klíčová slova:
3D ultrazvuk, porodní trauma, prolaps, musculus levator ani, stresová inkontinence moči


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se