Význam intenzity chemoterapie v konkomitantní chemoradioterapii lokálně pokročilého karcinomu hrdla děložního


Chemotherapy Intensity Importace in Concurrent Chemoradiotherapy of Locally Advanced Cervical Cancer

Objective:
Concurrent chemoradiotherapy with weekly cisplatin became a standard procedure in patients with locally advanced cervical carcinoma. The objective of this retrospective study was to evaluate the therapy toleration and the survival of patients with locally advanced cervical cancer treated with concurrent chemoradiotherapy with weekly cisplatin of 40mg/m2.

Subject and Method:
From January 2000 to December 2004, 40 patients with locally advanced cervical cancer were treated with concurrent chemoradiotherapy with weekly cisplatin of 40mg/m2. Radical radiotherapy consisted of external beam radiotherapy 25 x 2 Gy to the pelvis, high-dose rate brachytherapy 6 x 4 Gy to the tumor, boost 7 x 2 Gy to the pelvic walls. 21 patients also recieved 22 x 2 Gy to the para-aortic lymphatic nodes.

Results:
Only 16 patients recieved full five doses of cisplatin. Causes of discontinuance of the chemotherapy : acute hematological toxicity with leukopenia (10), thrombocytopenia (1), anaemia (1), increased levels of creatinine (2), profuse vomiting (1), haematemesis (1). Stage dependent two-year overall survival (OS) was 72% (IIB) against 64% (III, IVA). Two-year disease-free survival (DFS) dependent on the number of cisplatin doses was 77% (≥ 3 doses) against 56% (<3 doses) in patients with IIB stage.

Conclusion:
Acute hematological toxicity with leukopenia was the most frequent cause of discontinuance of the chemotherapy. The results of two-year OS and DFS show difference in dependence on the number of applied doses of chemotherapy. However, the difference was not significant due to a low number of patients subject to the study.

Key words:
cervical carcinoma, concurrent chemoradiotherapy, cisplatin, leukopenia


Autoři: I. Sirák;  J. Petera;  K. Odrážka;  M. Doležel;  Z. Zoul;  M. Vaculíková
Působiště autorů: Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Petera, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 308-311
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Konkomitantní chemoradioterapie s týdenní aplikací cisplatiny se stala standardním postupem v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního hrdla. Cílem naší studie bylo retrospektivně zhodnotit toleranci léčby a přežití nemocných s lokálně pokročilým karcinomem děložního hrdla léčených konkomitantní chemoradioterapií s týdenním podáváním cisplatiny v dávce 40 mg/m2.

Předmět a metoda:
V období od ledna 2000 do prosince 2004 jsme léčili 40 pacientek s karcinomem hrdla děložního konkomitantní chemoradioterapií s plánovanou týdenní aplikací cisplatiny 40mg/m2. Radikální radioterapie zahrnovala zevní ozáření 25krát 2 Gy na malou pánev, high-dose rate brachyterapii 6krát 4 Gy na ložisko tumoru, boost 7krát 2 Gy na pánevní stěny. 21 pacientek bylo navíc ozářeno 22krát 2 Gy na oblast paraaortálních uzlin.

Výsledky:
Plánovaných pět dávek cisplatiny obdrželo pouze 16 žen. Důvody ukončení chemoterapie byly: hematologická toxicita doprovázená leukopenií (10krát), trombocytopenie (1krát), anémie (1krát), vysoká hladina kreatininu (2krát), úporné zvracení (1krát), hematemeze (1krát). Dvouleté celkové přežití (OS) v závislosti na stadiu činilo 72 % (IIB) oproti 64 % (III, IVA). Dvouleté bezpříznakové přežití (DFS) u stadií IIB v závislosti na počtu dávek chemoterapie činilo 77 % (≥ 3 dávky) oproti 56 % (< 3 dávky).

Závěr:
Hematologická toxicita doprovázená leukopenií byla nejčastější příčinou ukončení plánované chemoterapie. Ve výsledcích dvouletého OS a DFS jsme zaznamenali rozdíly v závislosti na rozsahu podané chemoterapie. Pro malý počet pacientů tyto rozdíly nedosáhly statistické významnosti.

Klíčová slova:
cervikální karcinom, konkomitantní chemoradioterapie, cisplatina, leukopenie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se