Detekce sentinelových uzlin u karcinomu vulvy – metody a technika


Sentinel Lymph Nodes Identification in Vulvar Cancer - Methods and Technique

Objective:
To evaluate detection of sentinel lymph nodes (SLN) in squamous vulvar cancer with blue dye and 99mTc. The study describes technique of application, timing, management, detection rate (DR), specific side detection rate (SSDR) and false negative rate.

Design:
Prospective clinical study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University Prague, 2nd Medical Faculty, Teaching Hospital Motol.

Patients and methods:
46 women with squamous cell carcinoma tumors stage I or II, <4 cm with no clinical suspect lymph nodes were included. Blue dye alone was used in 16 women and the combination of 99mTc and blue dye was used in 30 women. Radiocoloid 99mTc was applied 3-5 hours and blue dye 3-5 minutes prior to ingvinal incision.

Results:
We detected 88 SLN in 61 inguinal spaces. The detection rate in the blue dye group was 68.8 % (11 cases). One false negative SLN (6.3 %) appeared in this group. In blue dye+ 99mTc group detection rate was 100 % with no false negative SLN.

Conclusion:
Detection of SLN in squamous vulvar cancer with the combination of 99mTc and blue dye was statistically significantly more effective than using the blue dye alone.

Key words:
vulvar cancer, sentinel lymph node, technetium 99mTc, blue dye, lymphadenectomy


Autoři: L. Rob 1 ;  H. Robová 1 ;  M. Pluta 1;  P. Strnad 1;  J. Kačírek 1;  R. Chmel 1 ;  L. Teslík 1;  P. Škapa 2;  K. Táborská 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. R. Kodet, CSc. 2;  Ústav endokrinologie a nukleární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Vlček, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 298-301
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení detekce sentinelových lymfatických uzlin (SLN) u spinocelulárního karcinomu vulvy pomocí patentové modři a radiokoloidu 99mTc s popisem techniky aplikace, časování, managementu, vyhodnocení detekce na ženu (DR), detekce na stranu (SSDR) a falešnou negativitu techniky.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Soubor a metodika:
Do studie bylo zařazeno 46 žen se spinocelulárním karcinomem stadia I nebo II, <4 cm a s klinicky nesuspektními lymfatickými uzlinami. Technika patentové modři byla použita u 16 žen, kombinace patentové modři a 99mTc u 30 žen. Radiokoloid byl aplikován 3-5 hodin a patentová modř 3-5 minut před incizí ingviny.

Výsledky:
V 61 ingvinách bylo zachyceno celkem 88 sentinelových uzlin. Při použití samotné patentové modři byly sentinelové uzliny detekovány u 11 žen (68,8 %). V této skupině byla jedna falešně negativní sentinelová uzlina (6,3 %). Ve skupině kombinace patentové modři a radiokoloidu 99mTc bylo dosaženo 100% detekce a falešně negativní sentinelová uzlinu nebyla zaznamenána.

Závěr:
Použití kombinace radiokoloidu 99mTc a patentové modři při detekci sentinelových uzlin u spinocelulárního karcinomu vulvy bylo statisticky signifikantně efektivnější než použití samotné patentové modři.

Klíčová slova:
karcinom vulvy, sentinelová uzlina, technecium 99mTc, patentová modř, lymfadenektomie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se