Výskyt vrozených vad v České republice a jejich podíl na perinatální úmrtnosti v roce 2004


Birth Defects Occurrence and their Role in Perinatal Mortality in the Czech Republic in 2004

Objective:
An analysis of birth defects occurrence in the Czech Republic in 2004 and a comparison to data from 1996 – 2003.

Type of study:
A retrospective analysis of data from a National Register of Congenital Anomalies of the Czech Republic.

Methodology:
Data on birth defects in the Czech Republic from the Institute of Health Information and Statistics - National Register of Congenital Anomalies from the 1996 – 2004 period were used. An analysis of incidence of selected type of birth defects was performed along with their contribution to perinatal mortality according to particular types of defects.

Results:
There were 29 186 children born with a birth defect, out of it were 17 063 boys and 12 116 girls, an undetermined sex was reported in 7 cases. A mean incidence of birth defects 2004 in was 367.9/10 000 live births. Corresponding data from years 2003, 2002 and 2001 were 405.2, 404.3 and 407.9/10 000 live births.

Conclusions:
Current data on birth defects in 2004 in the Czech Republic are presented with a comparison to a 8-year period. An analysis of temporal and demographic changes in birth defects incidence is given along with data on birth defects contribution to perinatal mortality in selected types of defects.

Key words:
birth defect, perinatal mortality, still birth rate, early neonatal mortality, prenatal diagnostics, incidence, Czech Republic


Autoři: A. Šípek 1,2;  V. Gregor 3,4;  J. Horáček 3,4;  D. Mašátová 5
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra gyn. -por., ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 2;  Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel MUDr. P. Malý 3;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky, ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. 4;  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka Mgr. V. Mazánková 5
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 291-297
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zpracování výsledků výskytu vrozených vad v České republice v roce 2004 a porovnání s obdobím 1996 – 2003.

Typ studie:
Retrospektivní analýza incidencí vrozených vad z databáze Národního registru vrozených vad v České republice.

Materiál a metodika:
V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky v období 1996 – 2004. Bylo provedeno zpracování incidencí vybraných typů vrozených vad zjištěných u dětí narozených v České republice, podílu vrozených vad v perinatální úmrtnosti a rozbor podle jednotlivých skupin vrozených vad.

Výsledky:
Během let 1996 – 2004 bylo v naší retrospektivní analýze zachyceno celkem 29 186 narozených dětí s vrozenou vadou, z toho bylo 17 063 postižených chlapců a 12 116 postižených dívek, v 7 případech nebylo pohlaví určeno. Průměrná incidence narozených dětí s vrozenou vadou byla v roce 2004 367,9 na 10 000 živě narozených (předběžné údaje), v předchozích letech byla přibližně na stejné úrovni (2003 – 405,2; 2002 – 404,3 a 2001 407,9 na 10 000 živě narozených).

Závěr:
Práce předkládá aktualizované výsledky četností vrozených vad za devítileté období. Analyzuje časové a demografické změny incidencí vrozených vad u narozených v České republice. Dále ukazuje podíl vrozených vad na perinatální úmrtnosti, jak celkových počtů, tak i podle jednotlivých skupin vrozených vad.

Klíčová slova:
vrozená vada, perinatální úmrtnost, mrtvorozenost, časná neonatální úmrtnost, prenatální diagnostika, incidence, Česká republika


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se