Masivní angiomatóza prsu s dramatickým průběhem vedoucím k akutní totální mastektomii - kazuistika


Massive Breast Angiomatosis with Dramatic Course Leading to Acute Total Mastectomy – A Case Report

Objective:
On the background of clinical, radiological and morphologic settings presented is unusual case of the rare angiomatosis of the female breast. Discussed are both clinicopathological aspects and differential diagnosis from the morphological point of view.

Design:
Case report.

Setting:
Biopsy Lab s.r.o. and Šikl’s Department of Pathology, Charles University and Faculty Hospital, Pilsen.

Methods:
As a case report described is a rare case of the angiomatosis of the female breast. Implemented illustrations consist of local findings, CT scan, specimen gross appearance and histological pictures including immunohistochemistry. Applied antibodies and detection system LSAB+ were provided by Dako, visualization was performed by chromogen DAB (diaminobenzidin tetrahydrochlorid).

Results:
30-year-old woman suffering of painful, enormous breast asymmetry underwent core needle biopsy of the right breast. The mastogram showed diffuse process of ambiguous significance. During the next few days her condition dramatically changed and under the circumstances of florid apoplexy and suspicion of tumor of her right breast, total mastectomy was carried out. Histological picture revealed widespread, unlimited vascular lesion dissecting throughout the stroma of the entire gland. Bland morpkryhology

and the nature of tissue involvement eventually led to diagnosis of benign angiomatosis. The woman underwent several local plastic operations but is out of final reconstruction of her breast so far. Thirteen months after mastectomy there are no signs of recurrence.

Key words:
breast - vascular lesions - angiomatosis - angiosarcoma


Autoři: Z. Kinkor 1;  O. Hes 2;  A. Skálová 1;  B. Kreuzberg 3;  I. Neprašová 4
Působiště autorů: Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, vedoucí prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 1;  Šiklův ústav patologie, FN a LF UK, Plzeň, vedoucí prof. MUDr. M. Michal 2;  Radiodiagnostická klinika, FN a LF UK, Plzeň, vedoucí doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. 3;  Chirurgická klinika, FN a LF UK, Plzeň, vedoucí prof. MUDr. V. Třeška, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 344-347
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Na pozadí klinických, radiologických a morfologických nálezů je prezentován neobvyklý klinický průběh vzácné angiomatózy ženského prsu. Jsou rozebírány klinicko-patologické aspekty případu a diskutována je diferenciální diagnostika z pohledu morfologa.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň.

Metodika:
Formou kazuistického sdělení popsán případ angiomatózy prsu. Ucelená ilustrace práce zahrnuje nález in situ, CT snímek, makroskopii resekčního preparátu a histologický obraz včetně imunohistochemie. Použity byly protilátky a detekční systém LSAB+ od firmy Dako, vizualizace byla provedena chromogenem DAB (diaminobenzidin tetrahydrochlorid).

Výsledky:
Třicetiletá žena s bolestivou, enormní asymetrií prsu absolvovala pro neurčitý, difuzní proces na mastogramu diagnostickou punkci pravého prsu. Během několika dnů došlo k dramatické progresi nálezu a nemocné s obrazem těžké apoplexie prsu byla provedena totální mastektomie se suspekcí na tumor. Histologický nález prokázal rozsáhlý, neohraničený vaskulární proces disekující stromatem celé žlázy. Blandní morfologie a způsob šíření žlázou vedly nakonec k diagnóze benigní angiomatózy. Žena je po několika lokální plastických operacích, ale zatím bez definitivní rekonstrukce prsu; 13 měsíců po ablaci je bez známek recidivy.

Klíčová slova:
mléčná žláza - vaskulární léze - angiomatóza - angiosarkom


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se