Současný výskyt koetánního teratomu ovaria a vejcovodu u pacientky s torzí adnex


Present Occurrence of Benign Teratoma of Ovary and Fallopian Tube in a Patient with Adnexal Torsion

Objective:
The authors demonstrate the case of left adnexal torsion caused by 2 benign teratomas in its ovarian and tubal location.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine and General Teaching Hospital, Charles University, Prague.

Case:
24-years old woman underwent laparoscopy for several days lasting pain in lower abdomen and ultrasound finding of semicystic mass in the left adnexal region with suspicion of teratoma. The benign teratoma of the left ovary together with a torsion of the left Fallopian tube distended by teratoma was revealed during surgery. Left side salpingectomy and enucleation of the ovarian teratoma has been performed. This surprising finding was confirmed by histopathological examination.

Conclusion:
The acute gynaecological torsion event may be caused not only by torsion of uterine fibroid or enlarged tumorous ovary but rarely also by a teratoma of the Fallopian tube.

Key words:
adnexal torsion, teratoma of Fallopian tube


Autoři: L. Hašlík 1;  M. Mára 1;  D. Kužel 1;  Z. Žižka 1;  P. Dundr 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Ústav patologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 342-344
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Demonstrovat případ levostranné torze adnex způsobené současným výskytem dvou benigních teratomů - vaječníku a vejcovodu.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Kazuistika:
24letá nuligravida s několikadenní anamnézou bolestí v levém podbřišku a na ultrazvuku s nálezem semicystického útvaru v oblasti levých adnex byla indikována k laparoskopii s podezřením na teratom ovaria. Při ní byl zjištěn koetánní teratom levého ovaria a současně torze levého vejcovodu dilatovaného rovněž dermoidem. Byla provedena levostranná salpingektomie a enukleace teratomu z ovaria. Tento překvapivý nález byl potvrzen histopatologem.

Závěr:
Náhlá torzní gynekologická příhoda může být způsobena nejen torzí děložního myomu či tumorem zvětšeného ovaria, ale vzácně i torzí dermoidu lokalizovaném ve vejcovodu.

Klíčová slova:
torze adnex, teratom vejcovodu


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se