Česká gynekologie - Číslo Supplementum/2013

DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

3
Komentář a Preambule

A. Měchurová, P. Čepický

4
Doporučené postupy – závazné, nebo nezávazné?

L. Prudil

8
1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství – doporučený postup

V. Unzeitig

10
2. Provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě – doporučený postup

K. Andělová

11
3. Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu – doporučený postup

A. Měchurová, R. Vlk, V. Unzeitig

15
4. Současné názory na management odtoku plodové vody

A. Měchurová

18
5. Potermínová gravidita – doporučený postup

A. Roztočil, A. Měchurová

19
6. Preindukce a indukce porodu – doporučený postup

A. Roztočil

21
7. Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním – doporučený postup

T. Binder, V. Unzeitig, P. Velebil

22
8. Prenatální péče o vícečetná těhotenství – doporučený postup

Z. Hájek, A. Roztočil

24
9. Vedení porodu vícečetného těhotenství – doporučený postup

A. Roztočil, Z. Hájek

26
10. Interpretace fetálního kardiotokogramu – FIGO 1986
27
11. Podmínky, za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, která se k takové alternativě rozhodnou

J. Gogela, Z. Vebera

29
12. Odborné stanovisko výboru ČGPS ČLS JEP a výboru sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti

A. Měchurová

30
13. Zásady pro poskytování porodní péče v České republice

P. Velebil, A. Měchurová, Z. Hájek

32
14. Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků – doporučený postup

A. Měchurová, J. Melichar, Z. Straňák, P. Švihovec, J. Mašata

34
15. Antitrombotické zajištění těhotných podle rizika tromboembolické nemoci (TEN) – doporučený postup

M. Penka, T. Binder, P. Ďulíček

37
16. Těhotenská cholestatická hepatóza – doporučený postup

T. Binder

38
17. Peripartální život ohrožující krvácení
41
18. Porod velkého plodu – doporučený postup

A. Roztočil

42
19. Tokolýza – doporučený postup

Z. Hájek

44
20. Aplikace kortikosteroidů – doporučený postup

Z. Hájek, A. Měchurová, Z. Straňák

45
21. Hypertenze v graviditě – doporučený postup

A. Měchurová, K. Andělová

48
22. Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta

23. Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze – doporučený postup

A. Roztočil, P. Velebil

50
24. Herpes genitalis v graviditě – management – doporučený postup

J. Záhumenský, J. Mašata

51
25. Doporučená péče ve fyziologickém puerperiu

A. Roztočil, P. Calda

52
26. Očkování v těhotenství – doporučený postup

T. Binder

54
27. Extrakce plodu kleštěmi – doporučený postup

Z. Hájek

55
28. Extrakce plodu vakuumextrakcí - doporučený postup

O. Šimetka

57
29. Provádění extrakce plodu uloženého v poloze podélné koncem pánevním – doporučený postup

A. Roztočil

58
30. Dystokie ramének – doporučený postup

J. Záhumenský, M. Procházka, V. Unzeitig

60
31. Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve II. době porodní

P. Čepický

61
32. Péče o ženy se závažným porodním poraněním hráze – doporučený postup

J. Záhumenský, V. Kališ

62
33. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen

M. Lubušký, M. Procházka, O. Šimetka, I. Holusková


DOPORUČENÉ POSTUPY SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

63
1. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče –doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk

64
2. Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk

68
3. Péče o těhotenství s intrauterinní růstovou retardací plodu – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk

69
4. Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze. Ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – doporučený postup

M. Lubušký, L. Krofta, R. Vlk


DOPORUČENÉ POSTUPY 
ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

70
1. Léčba kyslíkem – doporučený postup

P. Zoban, J. Biolek

73
2. Hyperbilirubinémie novorozence – doporučený postup

J. Dort, H. Tobrmanová

76
3. Dieťa drogovo závislej matky – doporučený postup

H. Drobná, M. Čihař

80
4. Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek – doporučený postup

J. Macko, J. Zach

83
5. Postup péče o novorozence HBsAg pozitivních a anti-HCV pozitivních matek – doporučený postup

H. Podešvová

84
6. Novorozenecké křeče – doporučený postup

J. Hálek

88
7. Značení novorozenců – doporučený postup

M. Paulová

89
8. Aplikace kyslíku v resuscitaci na porodním sále – doporučený postup

J. Dort, E. Dortová

92
9. Prevence krvácení z nedostatku vitaminu K (krvácivé nemoci novorozenců) – doporučený postup

M. Hanzl

94
10. Doporučený postup v péči o donošené novorozence po resuscitaci na porodním sále

Z. Straňák

95
11. Kojení donošených novorozenců

A. Mydlilová

97
12. Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko – ischemické encefalopatie

R. Kolářová, J. Hálek, L. Kantor, P. Pokorná, V.vobruba, J. Tkaczyk, H. Wiedermannová, P. Zoban


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se