7. Značení novorozenců – doporučený postup


Autoři: M. Paulová
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(Supplementum): 88
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY 
ČESKÉ NEONATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Autorka

M. Paulová

Oponenti

Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP

Úvod, definice problému a cíle

Označení novorozence je jednou ze základních a neopominutelných součástí prvního ošetření narozeného dítěte. Způsob označení a zabezpečení nezměnitelnosti obsahu v průběhu pobytu do propuštění by měl být obsažen v provozních pokynech oddělení. Označení se odstraňuje až po opuštění oddělení.

 • Značení má být trvalé minimálně 3–7 dní i déle, event. snadno obnovitelné,
 • uvolnění musí být úmyslné, nesmí se samovolně uvolnit,
 • údaj na pásku nesmí být smazatelný okamžitě po napsání,
 • v běžném ošetření novorozence se nesmí poškodit údaje,
 • má být čitelné, aniž je nutno dítě svlékat,
 • nesmí ohrožovat dítě, zraňovat kůži,
 • nesmí vadit v ošetřování novorozence,
 • nesmí být zdravotně závadné,
 • mělo by propojovat novorozence s matkou (kritické situace, oddělení novorozence a matky).

Značení

Kdy se provádí

 • ideální je označení dítěte s nekomplikovanou porodní adaptací bezprostředně po narození na porodním lůžku v průběhu prvního kontaktu s matkou nebo rodiči;
 • je-li nutná resuscitace, je třeba označit novorozence při nejbližší možné příležitosti;
 • označení se týká i novorozenců před transportem na jiná oddělení;
 • novorozenci velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti vyžadují pro svůj specifický stav (nepoměr tělesných rozměrů a velikosti označovacích náramků, fragilita kůže aj.) pro značení zvláštní postupy;
 • ideální je současné označení matky s údaji o dítěti;
 • pro tento účel lze použít i speciální soupravy označovacích náramků se shodným číslem (jako dalším prvkem kontroly příslušnosti dítěte k matce) pro případ neočekávaných nebo krizových událostí;
 • podle zvyklostí oddělení je možno pro rychlou orientaci doplnit označení zavinovačky dítěte, postýlky, inkubátoru nebo pokoje;
 • značení mimo tělíčko dítěte není považováno za dostatečné a nenahrazuje povinné značení.

Čím se provádí

 • doporučuje se používat speciální nerozpojitelný plastový náramek;
 • pro zvýšení bezpečnosti značení je možno napsat další nebo duplicitní označení přímo na tělíčko dítěte;
 • popisování dítěte se provádí 0,5% vodným roztokem genciánové violeti na kůži na hrudníku nebo stehýnku dítěte po předchozím očištění;
 • „barva na novorozence“ je pro možnost poleptání kůže nevhodná (nestabilní koncentrace AgNO3).

Jaké údaje musí značení obsahovat

 • jméno a příjmení novorozence,
 • číslo porodu (od začátku roku, v měsíci podle zvyklostí oddělení),
 • datum narození včetně hodiny a minuty,
 • pohlaví (např. jako součást čísla porodu, je důležité u jiných etnik – Vietnamci),
 • jméno matky (často se jmenuje jinak).

Jak se provádí

 • upevněním označovacího náramku na zápěstí ručky event. na kotník nožky;
 • upevnění musí být věnována pozornost;
 • musí být dostatečně těsné, protože je nutno počítat se zmenšením obvodu končetiny  v průběhu poporodního hmotnostního úbytku novorozence;
 • označovací náramek nesmí poškozovat kůži a působit změnu prokrvení končetiny distálně od místa upevnění.

Jak se pečuje o označení

 • označovací náramek nevyžaduje žádnou údržbu;
 • v případě výjimečného, ale možného neúmyslného uvolnění je třeba okamžitě náramek obnovit;
 • označení na kůži dítěte je nutno denně kontrolovat a v případě nečitelnosti obnovovat;
 • za neodstranitelnost označení odpovídá personál oddělení podle kompetencí.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se