10. Interpretace fetálního kardiotokogramu – FIGO 1986


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(Supplementum): 26-27
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

Kardiotokografie – klasifikaci FIGO je nutno stále pokládat za závaznou.

Při interpretaci fetálního kardiotokogramu (CTG) je nezbytné zohlednit pět faktorů:

 • jde-li o záznam antepartální, či intrapartální (porodní doba), kde platí nepatrně jiná kritéria;
 • gestační stáří (fetální pohybová aktivita i srdeční frekvence se vztahují ke gestačnímu stáří plodu);
 • polohu matky (např. při poloze na zádech je nebezpečí syndromu venae cavae neboli supinačního syndromu);
 • stav aktivity plodu (spánek, bdění, pohyby);
 • léky podané matce, včetně analgezie (aplikace prostaglandinů, oxytocinu, kortikoidů – zúžení oscilací po 24–48 hod., epidurální analgezie).

Klasifikace kardiotokogramu

Kardiotokogram zhodnotíme podle kritérií FIGO z roku 1986 s přihlédnutím ke skutečnosti, jde-li o antepartální, či intrapartální záznam, a následně jej zařadíme do jedné ze tří kategorií:

 • záznam fyziologický (F),
 • záznam suspektní (S),
 • záznam patologický (P).

Z forenzních důvodů je nezbytné vyhodnocovat všechna níže zmíněná kritéria a záznam poté zařadit mezi fyziologické, suspektní či patologické. Pokud bychom CTG popsali pouze jako „reaktivní“, pak se vyjadřujeme jenom k přítomnosti akcelerací a nikoli k ostatním parametrům.

Klasifikace antepartálního kardiotokogramu

(děložní činnost není přítomna nebo je nepravidelná, nebo je pravidelná, ale slabá, nevedoucí k progresi nálezu)

Fyziologický obraz

Kardiotokogram můžeme popsat jako fyziologický, pokud splňuje všechna tato kritéria:

 • bazální frekvence 110–150 tepů za minutu (normokardie);
 • amplituda variability ozev plodu 10–25 tepů za minutu (undulatorní oscilace);
 • nepřítomnost decelerací;
 • přítomnost více než 2 akcelerací za 20 minut.

Suspektní obraz

V suspektním obrazu se objevuje vždy jedno či více z těchto kritérií (kombinace suspektních kritérií znamená v mnoha případech posun do obrazu patologického):

 • bazální frekvence 150–170 tepů/min., tj. lehká tachykardie, nebo 110–100 tepů/min., tj. lehká bradykardie;
 • amplituda variability plodových ozev 5–10 tepů/min. (zúžené undulace) více než 40 minut;
 • zvýšení variability nad 25 tepů/min. (saltatorní oscilace);
 • nepřítomnost akcelerací více než 40 minut;
 • sporadické decelerace, kromě těžkých.

Patologický obraz

V patologickém obrazu se objevuje jedno čí více z těchto kritérií:

 • bazální frekvence více než 170 tepů/min., tj. těžká tachykardie, či méně než 100 tepů/min., tj. těžká bradykardie;
 • přetrvává amplituda variability plodových ozev méně než 5 tepů/min. více než 40 minut (silentní křivka);
 • periodické decelerace – závažné rané, dále pozdní a variabilní, zvlášť závažné jsou prolongované pozdní nebo variabilní decelerace (více než 1 minutu);
 • sporadické těžké decelerace;
 • sinusoidní křivka (vzhledem připomíná pravidelně rozkolísanou silentní křivku s oscilační frekvencí 2–5 průchodů nulovými body za minutu, o amplitududě obvykle 5–15 tepů/min. v trvání více než 20 minut).

Klasifikace intrapartálního kardiotokogramu

Fyziologický obraz

Kardiotokogram můžeme popsat jako fyziologický, pokud splňuje všechna tato kritéria:

 • bazální frekvence 110–150 tepů/min. – normokardie;
 • 2 a více akcelerací za 20 minut;
 • časné decelerace (v pozdní fázi I. doby porodní, které nemají větší amplitudu než 50 tepů);
 • amplituda oscilací 10–25 tepů za minutu.

Suspektní obraz

V suspektním obrazu se objevuje vždy jedno či více z těchto kritérií:

 • bazální frekvence 150–170 tepů/min. – lehká tachykardie, nebo 100–110 tepů/min. – lehká bradykardie a nepřítomnost decelerací;
 • chybění akcelerací déle než 40 minut;
 • variabilní decelerace – pokles o méně než 60/min. v trvání méně než 60 s.;
 • amplituda oscilací 5–10 tepů/min. déle než 40 minut při normální bazální frekvenci a nepřítomnosti decelerací;
 • přechodná krátkodobá bradykardie (pod 100 tepů/min. v trvání 3 minuty, pod 80 tepů/min. v trvání 2 minut).

Patologický obraz

V patologickém obrazu se objevuje jedno či více z těchto kritérií:

 • bazální srdeční frekvence pod 100 tepů/min. – závažná bradykardie, nebo více než 170 tepů/min. – závažná tachykardie;
 • závažné opakující se rané decelerace (o amplitudě více než 50 tepů), závažné variabilní decelerace, pozdní decelerace;
 • amplituda oscilací 0–5 tepů/min. – silence – déle než 40 minut.

Nejzávažnější jsou případy nepohyblivé bazální frekvence bez oscilací – silence, ev. s malými deceleracemi po každé kontrakci a hlavně sinusoidní oscilace.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se