33. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen


Autoři: M. Lubušký 1,2;  M. Procházka 1;  O. Šimetka 3;  I. Holusková 4
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D. 1;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 2;  Porodnicko-gynekologická klinika FN, Ostrava, přednosta doc. MUDr. V. Unzeitig, CSc. 3;  Transfuzní oddělení FN, Olomouc, přednosta MUDr. D. Galuszková, Ph. D., MBA 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(Supplementum): 62
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 3. 6. 2010, publikovaného v Čes. Gynek. 2010, 75, č. 4, s. 323-324.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 25. 1. 2013, publikováno v Čes. Gynek. 2013, 78, 2, s. 132–133.

Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace je zpracováno v souladu s poznatky Evidence Based Medicine a výsledky řešených grantových projektů Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGA ČR).

Události, při kterých by měl být podán imunoglobulin (Ig) G anti-D RhD negativním ženám, nejsou-li u nich již přítomny aloprotilátky anti-D

Indikace v 1. trimestru

(postačující dávka IgG anti-D 50 μg*)

 • umělé ukončení těhotenství,
 • samovolný potrat s instrumentální revizí dutiny děložní,
 • operace mimoděložního těhotenství,
 • biopsie choria z genetické indikace,
 • evakuace molární gravidity.

Indikace ve 2. a 3. trimestru

(postačující dávka IgG anti-D 100 μg*)

 • amniocentéza,
 • kordocentéza,
 • jiné invazivní výkony prenatální diagnostiky a fetální terapie,
 • indukovaný abort,
 • intrauterinní úmrtí plodu,
 • pokus o zevní obrat konce pánevního,
 • břišní poranění,
 • porodnické krvácení.

Antepartální profylaxe ve 28. týdnu

(postačující dávka IgG anti-D 250 μg*)

Porod RhD pozitivního plodu**

(postačující dávka IgG anti-D 100 μg*)

Minimální dávka*

 • před 20. týdnem těhotenství              50 μg (250 IU),
 • po 20. týdnu těhotenství***             100 μg (500 IU).

Načasování: co nejdříve, ale nejpozději do 72 hodin po události.

Při opomenutí provedení prevence RhD aloimunizace do 72 hodin po potenciálně senzibilizující události má ještě smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání s odstupem maximálně 28 dní po porodu.

Vysvětlivky

*     podání větší dávky IgG anti-D není chybou

**   i v případech, kdy D typ není znám

*** současně je vhodné stanovit objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky

Stanovení objemu FMH

Je-li stanoven objem fetálních erytrocytů (red blood cells, RBCs) proniklých do oběhu matky, je indikováno podání IgG anti-D intramuskulárně v dávce 10 μg na 0,5 ml fetálních RBCs nebo 1 ml plné fetální krve. IgG anti-D v dávce 10 μg podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních RhD pozitivních RBCs nebo 1 ml plné fetální krve. FMH je objem fetálních RBCs, objem fetální krve je dvojnásobný (předpokládaný fetální hematokrit je 50 %).

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NS 10311-3/2009, NT 11004-3/2010, NT 12225-4/2011.


Zdroje

1. Lubušký, M. Prevence RhD aloimunizace. Evidence Based Medicine a přehled doporučených postupů. Postgrad Med, 2010, 12(2), s. 194–198.

2. Lubušký, M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen. Prakt Gyn, 2008, 12(2), s. 100–103.

3. Lubušký, M., Procházka, M., Krejčová, L., Větr, M., Šantavý, J.,Kudela, M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Čes Gynek, 2006, 71(3), s. 173–179.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se