Komentář a Preambule


Autoři: A. Měchurová;  P. Čepický
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(Supplementum): 3
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

Pořadatelka A. Měchurová

KOMENTÁŘ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám 6. vydání  supplementa České gynekologie, které shrnuje všechny doporučené postupy v „PERINATOLOGII“ vydané Českou gynekologickou a porodnickou společností České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a v „NEONATOLOGII“ vydané Neonatologickou společností ČLS JEP.

Z dnešního pohledu je koncepce moderních doporučených postupů přehledná, víceméně v heslovité formě. Starší doporučené postupy, které jsou koncipovány odlišně, jsou proto postupně předkládány k revizi.

V letošním vydání supplemeta přibyly nové doporučené postupy – Očkování v těhotenství, Extrakce plodu kleštěmi, Extrakce plodu vakuumextrakcí, Provádění extrakce plodu uloženého v poloze podélné koncem pánevním, Dystokie ramének, Doporučení k pomoci rodičce při tlačení ve druhé době porodní a Doporučení k provádění prevence RhD alo-imunizace u RhD negativních žen.

Byly revidovány doporučené postupy – Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství, Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu, Současné názory na management odtoku plodové vody, Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním, Prenatální péče o vícečetná těhotenství, Vedení porodu u vícečetného těhotenství, Podmínky, za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, která se k takové alternativě rozhodnou, Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků, Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení (ŽOK),  Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze, Péče o ženy se závažným porodním poraněním hráze a Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen.

Neonatologická část je obohacena o doporučený postup Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encefalopatie.

A. Měchurová

PREAMBULE

Předkládáme aktualizované znění doporučených postupů v perinatologii a neonatologii, jak je vydala Česká gynekologická a porodnická společnost  ČLS JEP a Neonatologická společnost ČLS JEP.

Pokládáme za vhodné upozornit na následující skutečnosti:

  1. Lékař je povinen postupovat (podle § 11 odst. 1 zákona č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění) po-dle „současných dostupných poznatků lékařské vědy“. Doporučené postupy, jak je předkládáme, představují postup, který je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, jak je chápe Česká gynekologická a porodnická společnost a Neonatologická společnost v době vydání supplementa. V tomto smyslu lze zde uvedený postup chápat jako postup v souladu s § 11 zákona, tedy lege artis.
  2. Postup podle současných dostupných poznatků lékařské vědy, tj. postup lege artis, je v mnoha případech alternativní, proto upozorňujeme, že odlišný postup lékaře nelze a priori označit za postup non lege artis.
  3. Snažili jsme se, aby mezi jednotlivými doporučenými postupy nebyly rozpory. Pokud by přesto byl shledán rozpor mezi jednotlivými doporučenými postupy, je nutno za postup lege artis považovat obě (všechny) uvedené varianty.
  4. Zde uvedená doporučení představují „minimální standard péče lege artis“. Pokud lékař postupuje „nad rámec doporučeného postupu“(např. volí další vyšetření, nahrazuje popsané vyšetření jiným, méně dostupným a dražším apod.), nelze na základě doporučeného postupu dokládat, že postupuje non lege artis.
  5. Jak vyplývá z dikce citovaného § 11 zákona č.20/1966 Sb., lékař je povinen postupovat podle „současných“dostupných poznatků lékařské vědy. Pokud dojde k vývoji, který by zcela změnil pohled na postup lege artis v některé dílčí otázce, bude doporučený postup revidován a po schválení výborem odborné společnosti následně publikován v časopise Česká gynekologie.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že jde o problematiku dynamickou, kdy náhled na správnost postupů se vyvíjí v čase v závislosti na nových poznatcích vědy.

P. Čepický

Text byl konzultován s

JUDr. Janem Machem a JUDr. Ing. Lukášem Prudilem, Ph.D.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se