1. Pravidelná ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče –doporučený postup


Autoři: M. Lubušký;  L. Krofta;  R. Vlk
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(Supplementum): 63-64
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY SEKCE ULTRAZVUKOVÉ DIAGNOSTIKY

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Pracovní skupina: M. Ľubušký, L. Krofta, R. Vlk

Materiál je konsenzuálním stanoviskem sekcí ČGPS ČLS JEP

Oponenti:       výbor Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP

                       výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP

                       výbor Sekce ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP

                       výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP

Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP ze dne 16. 9. 2011, publikovaného v Čes. Gynek. 2011, 76, č. 6, s. 492.

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 17. 5. 2012, publikováno v Čes. Gynek. 2013, 78, 2, s. 134–135. 

Ultrazvukové vyšetření do 14. týdne (14+0)

Zdravotní výkon (ZV) podle Seznamu ZV pro rok 2013 (vyhláška MZ ČR č. 467/2012 Sb.):

63417 „Ultrasonografické vyšetření pánve pánve u gynekologických onemocnění v porodnictví a šestinedělí“; L2; 20 min; 4/1 čtvrtletí, 7/1 rok.

Ultrasonografické vyšetření pánve používané v diferenciální diagnostice raného těhotenství, při komplikacích v těhotenství, při komplikacích v šestinedělí a při diagnostice gynekologických onemocnění. Obrazová dokumentace je podmínkou výkonu jako doklad o provedení výkonu.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů, u vícečetného těhotenství chorionicitu a amnionicitu (blíže viz doporučený postup Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství),
 • vitalitu,
 • biometrii, při které je měřen parametr CRL (obrazová dokumentace je podmínkou výkonu) - naměřenou hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, podle ní je určen termín porodu = DATACE těhotenství.

Ultrazvukové vyšetření ve 20.-22. týdnu (20+0 - 22+0)

Zdravotní výkon (ZV) podle Seznamu ZV pro rok 2013 (vyhláška MZ ČR č. 467/2012 Sb.):

63411 „Screeningové ultrasonografické vyšetření v 18.-20. týdnu těhotenství“; L2; 20 min; 1/1 čtvrtletí.

Je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 18.–20. týdnu těhotenství. Bude použit pouze v tomto jediném případě.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů, u vícečetného těhotenství viz doporučený postup Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství,
 • vitalitu, 
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603),
 • morfologii plodu (se zápisem „bez zjištěných morfologických abnormalit plodu“),
 • lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství plodové vody.

Ultrazvukové vyšetření ve 30.-32. týdnu (30+0 - 32+0)

Zdravotní výkon (ZV) podle Seznamu ZV pro rok 2013 (vyhláška MZ ČR č. 467/2012 Sb.):

63413 „Screeningové ultrasonografické vyšetřenív 30.-32. týdnu těhotenství“; L2; 20 min; 1/1 čtvrtletí.

Výkon je speciálním screeningovým vyšetřením k záchytu patologií v 30.–32. týdnu těhotenství. Bude použit jenom v tomto jediném případě.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů, u vícečetného těhotenství viz doporučený postup Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství,
 • vitalitu,
 • polohu plodu,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry BPD, HC, AC a FL (při poloze plodu koncem pánevním je nutné změřit obvod hlavičky, při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity podle CRL v I. trimestru je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s odborností „gynekologie a porodnictví“ – 603),
 • lokalizaci placenty (zasahuje-li do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství plodové vody.

Ostatní vyšetření zde neuvedená překračují rámec dispenzární péče o fyziologické těhotenství

viz doporučený postup Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo Supplementum

2013 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se