Changes of Coagulation Parameters during Stimulation in the IVF Programme and in Ovarian Hyperstimulation Syndrome


Změny koagulačních parametrů při stimulaci v programu IVF a při rozvoji ovariálního hyperstimulačního syndromu

Cíl práce:
Zhodnotit souvislosti změn koagulačních parametrů při stimulaci vaječníku v programu IVF + ET a při rozvoji ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS).

Typ práce:
Přehled literárních výsledků o stavu problematiky.

Název a sídlo pracoviště:
Unica, klinika pro léčbu neplodnosti, Brno.

Metodika:
Shrnutí poznatků a diskuse na základě literárního přehledu.

Závěr:
V literatuře je zmiňována zvýšená aktivace koagulačního systému při stimulaci vaječníků v programu IVF + ET i při rozvoji OHSS. Riziko trombóz zvyšuje přítomnost trombofilního stavu u pacientky.

Klíčová slova:
ovariální hyperstimulační syndrom, poruchy koagulace, trombofilie


Authors: Š. Machač 1;  M. Procházka 2;  M. Lubušký 2
Authors‘ workplace: Klinika pro léčbu neplodnosti Unica, Brno, přednosta prof. MUDr. Z. Malý, CSc. 1;  Porodnicko-Gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 184-186
Category: Original Article

Overview

Objective:
Evaluation of changes in hemostasis system during the ovarian stimulation in IVF programme and in patients with severe form of ovarian hyperstimulation syndrome.

Design:
Review article.

Setting:
Unica, Institute for Reproductive Medicine, Brno.

Methods:
Survey and discussion based on literature review.

Conclusion:
Activation of coagulation system during the ovarian stimulation and in the development of ovarian hyperstimulation syndrome is mentioned. The risk of thrombosis is increased if the patient is carrier of thrombophilic status.

Key words:
ovarian hyperstimulation syndrome, changes in coagulation, thrombophilia


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account