Immune, Inflammatory and Hormonal Changes in Connection with Laparoscopic Surgery


Imunitní, zánětlivé a hormonální změny v souvislosti s laparoskopickými operacemi

Cíl studie:
Analýza vlivu laparoskopie na per- a pooperační imunitní změny.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení, Regionální Nemocnice Kladno.

Předmět a metoda studie:
Přehledová studie publikovaných údajů, které se týkají vlivu laparoskopické chirurgie na imunitní funkce.

Závěr:
Vliv operace na per- a pooperační imunitní, hormonální a zánětlivou reakci je významně menší při laparoskopii než při otevřené operaci.

Klíčová slova:
laparoskopie, imunitní systém, C-reaktivní protein, cytokiny, gynekologické operace


Authors: Z. Holub
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Regionální nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 216-219
Category: Original Article

Overview

Objective:
Analysis of the issue of laparoscopy on the intra and post-operative immune changes.

Subject:
Review article.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Regional Hospital Kladno.

Subject and Method:
Review of published facts with regard to impact laparoscopic surgery on immune function.

Conclusion:
The impact of surgery on the intra and post-operative immune, hormonal and inflammatory response is significantly less after laparoscopy than with an open approach.

Key words:
laparoscopy, immune system, CRP, cytokines, gynecologic surgery


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account