Fistula as a Complication of Pelvic Actinomycosis – Two Case Reports


Fistula jako komplikace pánevní aktinomykózy – 2 kazuistiky

Cíl studie:
Prezentace dvou neobvyklých případů pánevní aktinomykózy.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno.

Předmět a metoda studie:
Popis průběhu pánevní aktinomykózy komplikované v jednom případě šířením a fistulací do břišní stěny a v druhém případě do pochvy u pacientek léčených na našem oddělení.

Závěr:
Aktinomykóza je chronické onemocnění s tendencí k šíření do okolních tkání per continuitatem a k tvorbě fistul. Popisované jsou dvě méně obvyklé lokalizace šíření, a to břišní stěna a pochva. I v pokročilém stadiu je při adekvátní léčbě pravděpodobné vyhojení onemocnění ad integrum.

Klíčová slova:
pánevní aktinomykóza, aktinomyces, nitroděložní tělísko, fistula


Authors: Š. Urbánek;  L. Kliment ml.;  Z. Holub
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 238-240
Category: Original Article

Overview

Objective:
The presentation of two unusual cases of pelvic actinomycosis.

Subject:
Case reports.

Settings:
Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital Kladno.

Subject and Method:
The observation of two cases of pelvic actinomycosis. These cases were complicated by the abdominal wall fistula in one case and vaginal fistula in the other.

Conclusion:
Actinomycosis is a chronic disease with tendency to progress per continuitatem into neighbouring tissues and with tendency to formation of fistulas. Two less common localisations of progress of the disease are described; it means the abdominal wall and vagina. In spite of a more advanced stadium, if adequately treated, a recovery ad integrum is common.

Key words:
pelvic actinomycosis, actinomyces, intrauterine device, fistula


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2005 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account