Pregnancy Complications after Intrauterine Hysteroscopic Surgery


Těhotenské komplikace po intrauterinní hysteroskopické chirurgii

Cíl:
Na základě klinických zkušeností jsme zhodnotili několik závažných těhotenských komplikací po nitroděložních resekčních výkonech. Z dostupných literárních údajů vyplývají údaje o obdobné fetomaternální morbiditě. Na základě analýzy těchto dat předkládáme možné preventivní postupy při podezření na tyto stavy.

Typ studie:
Analytická retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ Praha.

Výsledky:
V naší klinické praxi jsme se setkali se třemi závažnými komplikacemi v graviditě u žen, které měly v anamnéze nitroděložní resekční výkon. Výskyt popsaných komplikací je vzácný. Jak literární údaje, tak i námi předkládané zkušenosti ukazují, že se většinou jedná o urgentní stavy vyžadující okamžitou intervenci. Na základě analýzy uvedených dat předkládáme možné preventivní postupy při podezření na tyto stavy.

Závěr:
Těhotenství po některých typech resekčních výkonů nebo po případných komplikacích během těchto výkonů jsou vysoce riziková. Komplikace takto vzniklé mohou negativně ovlivnit fetomaternální morbiditu a mortalitu. Nezbytná je vždy podrobná informace pacientky a dostatečná dokumentace o provedeném výkonu a případných komplikacích. Ablace endometria je výkon určený ženám, které již další graviditu neplánují.

Klíčová slova:
operační hysteroskopie, komplikace, ruptura dělohy, těhotenství, fetomaternální morbidita


Authors: E. Kučera 1,2;  P. Křepelka 1,2;  L. Krofta 1,2;  J. Feyereisl 1,2;  V. Hejda 1
Authors‘ workplace: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  Katedra gynekologie a porodnictví, IPVZ, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 312-316
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate our clinical experience of cases of pregnancy after transcervical septum resection and endometrial ablation. There are several case reports in the literature showing increase fetomaternal morbidity after intrauterine surgery.

Design:
Analytic retrospective study.

Setting:
Mother and Child Care Institute, Prague, Institute for Postgraduate Medical Education, Prague.

Results:
There were three cases of severe complications during pregnancy after intrauterine surgery. We experienced one case of uterine rupture after transcervical septum resection in the second stage of labour. The other two cases were pregnancies after endometrial ablation and septum resection complicated with severe bleeding in the second trimester.

Conclusion:
Pregnancies after some types of intrauterine surgery (septum resection, endometrial ablation) are at high risk. They can lead to increased fetomaternal morbidity. We recommend intensive prenatal care with immediate surgical intervention when complications occur.

Key words:
operative hysteroscopy, complication, pregnancy, uterine rupture, fetomaternal morbidity


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account