Threatening Uterine Rupture in Pregnancy after Previous Laparoscopic Myoma Enucleation. Case Report


Hrozící děložní ruptura v graviditě po předchozí laparoskopické enukleaci myomu. Kazuistika

Cíl studie:
Upozornění na negativní vliv enukleace děložního myomu na kompaktnost děložní stěny v graviditě.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Praha, Sanatoruim Pronatal, Praha.

Předmět a metoda studie:
Autoři v této práci analyzují zkušenosti s průběhem gravidity u pacientky, u které byla pro myom provedena laparoskopická enukleace s průnikem do dutiny děložní a s mnohočetnou koagulací spodiny myomu. Gravidita byla u této pacientky ukončena per sectionem caesaream ve 38. ukončeném týdnu gravidity z indikace hrozící ruptury děložní.

Závěr:
Kazuistika poukazuje na možnost děložní ruptury v graviditě po laparoskopické enukleaci myomu.

Klíčová slova:
děložní myomy, laparoskopická enukleace, ruptura dělohy


Authors: S. Jirsová 1;  P. Drbohlav 1;  A. Pařízek 1;  Z. Žižka 1;  T. Mardešić 2;  Z. Hájek 1;  J. Lacheta 1;  A. Martan 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař MUDr. T. Mardešić, DrSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 316-319
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate the negative effect of uterine myoma enucleation forcompact structure of the uterus.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General Faculty Hospital, Prague, Pronatal Sanatoruim, Prague

Methods:
In this study, the authors analyze their experience of the course of pregnancy in a patient who had uterine myoma enucleation with penetration to the uterine cavity and large coagulation. The pregnancy was terminated by caesarean section for the indication of prior uterine surgery and the risk of uterine rupture in 38 week of pregnancy.

Conclusion:
This case report demonstrates the risk of uterine rupture in pregnancy after laparoscopy myoma enucleation.

Key words:
uterine myoma, laparoscopy enucleation, uterine rupture


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account