The Detection of p16 Protein in Uterine Cervix Lesions


Stanovení proteinu p16 u lézí děložního hrdla

Cíl studie:
Stanovení proteinu p16 u lézí děložního hrdla v onkologické cytologii a bioptické histologické diagnostice.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Patologicko-anatomický ústav, FN Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, FN Brno.

Metodika:
Vyšetřili jsme 36 cytologických vzorků odebraných do tekutého média se směsí alkoholu (liquid based smears), z toho 25 biopticky ověřených CIN III a 11 z děložního hrdla bez jakékoli léze, 15 biopsií z děložního hrdla, z toho 7 CIN II–III, 5 reaktivní změny epitelu a 3 atrofický epitel. Exprese p16 byla sledována imunocytochemicky a imunohistochemicky (protilátka Novocastra – NCL-P16-432).

Výsledky:
Membránová a jaderná pozitivita p16 byla prokázána v dysplastických buňkách v 22 liquid based smears z CIN III. Hodnocení 3 vzorků liquid based smears bylo nekonkluzivní. Difuzní a kompletní exprese p16 v 5 případech biopsií z CIN II–III.

Závěr:
Detekce p16 může nalézt uplatnění v bioptické diagnostice – status okrajů konizátu, diferenciální

diagnostice oproti reaktivním atypiím, a je perspektivní i v onkocytologické diagnostice z hlediska diferenciální diagnózy lézí ASCUS.

Klíčová slova:
dysplazie hrdla, HPV, pRb, p16, liquid based smears


Authors: P. Rotterová 1;  R. Nenutil 1;  L. Rotter 2;  Z. Hanzelková 1;  Z. Dvořáková 1;  J. Chovanec 2;  J. Kyclová 1;  L. Křen 1
Authors‘ workplace: Patologicko-anatomický ústav FN Brno, přednosta prof. MUDr. K. Dvořák, DrSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(4): 295-298
Category: Original Article

Overview

Objective:
The detection of p16 in oncocytology and in the surgical pathology of the uterine cervix.

Setting:
Department of Pathology and Department of Gynaecology and Obstetrics, University Hospital Brno.

Methods:
An imunocytochemical and immunohistochemical analysis of formalin-fixed, paraffin embedded samples of the uterine cervix (included knips biopsies) and liquid based smears was performed. The bioptic database included 7 cases of CIN II–III, 5 cases of reactive epithelial changes and 3 cases of atrophic epithelium. 36 liquid based smears, 25 cases of CIN III and 11 cases of uterine cervix without a dysplastic lesion.

Results:
Nuclear and cytoplasmatic p16 positivity was found in 22 cases of CIN III in liquid based smears. Diffuse and intensive p16 expression was in 5 cases of knips biopsies CIN III.

Conclusion:
The detection of p16 seems to be a valuable tool in surgical pathology of the uterine cervix: possible evaluation of the surgical margins, differential diagnosis regarding reactive atypia, and it is also prospective in oncocytologic diagnosis regarding differential diagnosis of the ASCUS, or can be used in monitoring of the uterine cervix dysplasia.

Key words:
uterine cervix dysplasia, HPV, pRb, p16, liquid based smears


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2005 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account