Fasciální smyčka přímého břišního svalu v léčbě poševníhoprolapsu po hysterektomii


Fascial Sling of the Rectus Abdominis Muscle in theTreatment of Vaginal Prolapse after Hysterectomy

Objective:
Evaluation of results of vaginal vault suspension by means of fascial sling of rectusmuscle sheath in total prolaps situation after hysterectomy.Setting: Department of operative gynaecology and minimally invasive surgery, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic.Design: Retrospective analysis of nine surgeries.Methods: The records and operative experiences of nine patients were analysed, in particular inrelation to complications, blood loss, success rate, age and type of previous hysterectomy. For thefixation of rectus sheath slings the retroperitoneal access was used and the surgery was concluded by Moschcowitz culdoplasty.Results: No pre- and postoperative complications were encountered. The blood losses were notmeasurable. The mean operation time was 92 minutes (range 84 - 101 min.). So far all the patientsare without recurrence, the mean follow - up is relatively short (through 2,6 years, range 1 - 4years). The choice of surgical access in this difficult area of gynaecological surgery will largelydepend on the preference of the surgeon and his expertise. In the case of abdominal routepreference in certain cases the use of fascial sling of rectus sheath should also seriously beconsidered as an alternative to abdominal sacrocolpopexy.

Key words:
vaginal vault prolaps, abdominal and vaginal hysterectomy, fascial sling of rectusmuscle sheathv


Autoři: P. Bartoš;  Z. Zelenka
Působiště autorů: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta prim. MUDr. P. Bartoš
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 120-123
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení výsledků kolposuspenze pomocí fasciální smyčky přímého břišního svaluu totálního vaginálního prolapsu po hysterektomii.Název a sídlo pracoviště: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha.Typ studie: Retrospektivní analýza 9 operací s metaanalytickou revizí literatury.Metody: Byla analyzována dokumentace a operační zkušenosti u 9 pacientek ve vztahu ke komplikacím, krevní ztrátě, věku, typu předchozí hysterektomie a celkové úspěšnosti. K fixaci fasciálnísmyčky přímého břišního svalu k vaginálnímu apexu byl použit retroperitoneální přístup a operační zákrok byl ukončen Moschcowitzovou kuldoplastikou.Výsledky: Nezaznamenali jsme žádné peroperační ani postoperační komplikace. Krevní ztrátabyla neměřitelná. Průměrná délka operací byla 92 minut (rozmezí 84 - 101 minut). Až do současnédoby jsou všechny pacientky bez známek recidivy. Průměrná doba sledování je zatím relativněkrátká, v průměru 2,6 let (rozmezí 1 - 4 roky).Závěr: Volba chirurgického přístupu v této obtížné oblasti chirurgické operativy záleží z největšíčásti na preferenci chirurga a jeho zkušenostech. V případě, že je dána přednost abdominálnímupřístupu, užití fasciální smyčky přímého břišního svalu může být uvažováno jako validní alternativa abdominální sakrokolpopexe.

Klíčová slova:
prolaps pochvy po hysterektomii, abdominální a vaginální hysterektomie, fasciálnísmyčka přímého břišního svalu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se