Pětileté zkušenosti s antikoncepčními subkutánními implantátynorgestrelu (Norplant)


Five-year Experience with Contraceptive Subcutaneous NorgestrelImplants

Objective:
To evaluate experience with the use of subcutaneous Norplant contraceptives.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department Gynaecological and Obstetric Out-patient dept. LEVRET Ltd. Terronská 61,Prague 6.Methods: Between March 1995 and June 2000 Norplant was introduced to 112 women. Of these 75still attend our ambulatory department. The reliability, proceeding with the method and inciden-ce of side-effects which were the reason for premature extraction were investigated.Results: One pregnancy occurred (55 months after insertion), the Pearl index is 0.0046 (during thelast two years 0.0628). 80.3% women continued with the method for more than one year, 78.6%more than 2 years, 76.7% more than 3 years and 61.6% more than 4 years. 24% of the women usedor use temporarily additional therapy of irregular bleeding (norsteroids or an oestrogestagencombination. 14 women (19%) had an early extraction on their own request. The most frequentreason was haemorrhage (6x).Conclusion: Norplant is a highly reliable contraceptive method used by a large percentage ofwomen on a long-term basis. The most frequent side-effect is irregular bleeding which howevercan be controlled in the majority by temporary administration of norsteroids or oestro-gestagenpreparations.

Key words:
Norplant


Autoři: P. Čepický
Působiště autorů: Gynekologická ambulance LEVRET s. r. o., Praha, vedoucí MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 117-119
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit zkušenosti s užíváním podkožních kontracepčních tělísek Norplant.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická ambulance, Levret, s. r. o., Terronská 61, Pra-ha 6.Metodika: V době od března 1995 do června 2000 byl zaveden Norplant 112 ženám; nadále docházína naší ambulanci 75 z nich. Zhodnocena byla spolehlivost, pokračování v metodě a výskyt vedlej-ších efektů, které byly příčinou předčasné extrakce.Výsledky: Došlo k jednomu těhotenství (po 55 měsících od zavedení), index Pearlové je 0, 0046 (zaposlední dva roky 0, 0628). Déle než rok pokračovalo v metodě 80, 3 % žen, déle než dva roky tobylo 78, 6 %, déle než tři roky pokračovalo 76, 7 % a déle než 4 roky to bylo61, 6 %. Přídatnou terapii nepravidelného krvácení (norsteroidy nebo estrogestagenní kombinaci)dočasně užívalo nebo užívá 24 % žen. Předčasnou extrakci na vlastní přání podstoupilo 14 žen(19 %). Nejčastějším důvodem bylo krvácení (6krát).Závěr: Norplant představuje vysoce spolehlivou kontracepční metodu, ve které vysoké procentožen dlouhodobě pokračuje. Nejčastějším vedlejším účinkem je nepravidelné krvácení, které všaklze ve většině případů zvládnout dočasným podáváním norsteroidů nebo estrogestagenních pří-pravků.

Klíčová slova:
Norplant

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se