Depresivní symptomyu gynekologických pacientek


Depressive Symptoms inGynaecological Patients

Objective:
The aim of the study was to ascertain the occurrence of depressive symptoms in twogroups of gynaecological patients undergoing treatment in the spa of Frant. Lázně (Franzensbad).Design: A clinical study.Setting: Psychiatric Clinic and Sexuological Institute, Medical Faculty of the Charles Universityin Prague, Esplanade, Františkovy Lázně.Methods: The examination was carried out using a structured interview and the Zung’s test SDS(Self-rating depression scale).Results and Conclusion: In the group of 22 patients with a cancer of sex organs and of breast theoccurrence of depressive symptoms was found in 9 of them (41 %) and in the group of 22 womenafter hysterectomy and adnexectomy in 7 of them (about 32 %).

Key words:
depressive symptoms, cancer of sex organs and of breats, hysterectomy with adnexec-tomy


Autoři: J. Raboch, jun.;  M. Šindlář;  M. Albl;  J. Raboch
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Jednotka Esplanade, Františkovy Lázně, vedoucí doc. MUDr. M. Šindelář, CSc. Sexuologický ústav 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 124-125
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem průzkumu bylo zjistit výskyt depresivních symptomů ve dvou skupinách gynekologických pacientek prodělávajících léčbu ve Františkových Lázních.Typ studie: Klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Psychiatrická klinika a Sexuologický ústav, Lékařská fakulta UK v Praze; Jednotka Esplanade, Frant. Lázně.Metodika: Vyšetření bylo provedeno pomocí strukturovaného interview a Zungova dotazníku SDS(Self-rating depressive scale).Výsledky a závěr: Ve skupině 22 pacientek se zhoubnými nádory pohlavních orgánů a prsů bylzjištěn výskyt depresivních symptomů u 9 z nich (41 %) a ve skupině 22 žen s hysterektomií a ad-nexektomií u 7 z nich (asi 32 %).

Klíčová slova:
depresivní symptomy, zhoubné nádory pohlavních orgánů a prsů, hysterektomiea adnexektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se