Ultrazvukové parametry dolníhomočového traktu u kontinentních žen před a po menopauze


Ultrasonic Parameters of theLower Urinary Tract in Continent Women before and after theMenopause

Objective:
The aims of our study were to analyze ultrasound parameters of the lower urinary tractin continent women before and after menopause.Design: Prospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University, Prague, Czech RepublicMethods: Seventy continent premenopausal women (Group 1) and thirty women after menopause (Group 2) participated in the study. In the group 1 - mean age was 32.8 years, mean weight was64.2 kg and mean parity was 0,8. In the group 2 - mean age was 53.2 years mean weight was 73.4kg, and mean parity 1.61. A perineal and introital ultrasound examination was performed inwomen in a supine position (Acuson 128 XP - 10) with the bladder filled at a mean capacity 283ccm. Funneling was described as an enlarger distance between the inner edges of proximalurethra during Valsalva. The descent of the cervix of uterus was calculated as a difference comprising the distances between the cervix of the uterus and the surface of ultrasound probe at restand during Valsalva.Results: We found significant differences in bladder neck position and mobility between this twogroups. We did not find funneling during Valsalva in both groups. On the contrary, in the “hypermobile” group (in the patients with differences between the  angle during Valsalva and the angle during squeezing > 60°) the distance between the inner edges of internal orifice is signifi-cantly (p = 0.0038) smaller than in women with UVJ relatively less mobile. Conclusion: In continent women after menopause we find larger mobility of UVJ, but withoutfunneling of the urethra. In women with hypermobility of UVJ leakage does not occur, due to theproven increased closure of internal orifice during Valsalva.

Key words:
female urinary incontinence, ultrasonography, menopausa


Autoři: A. Martan;  J. Mašata;  M. Halaška;  E. Kašíková
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (2): 100-103
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit ultrazvukové parametry dolního močového traktu u kontinentních ženpřed a po menopauze.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynek.-porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Do studie bylo zařazeno sto kontinentních žen, rozdělených do dvou skupin. První bylatvořena 70 ženami před menopauzou a druhá 30 ženami minimálně 2 roky po menopauze. V prvnískupině (n = 70) byl průměrný věk 32,8 let, hmotnost 64,2 kg a průměrná parita 0,81. Ve druhé(n = 30) byl průměrný věk 53,2 let, hmotnost 73,4 kg a průměrná parita 1,61. Perineální a introitální ultrazvukové vyšetření žen bylo provedeno v supinní poloze přístrojem Acuson 128 XP 10konvexní sondou o frekvenci 5 MHz a vaginální sondou 7,0 MHz. Pozice a mobilita uretrovezikálníjunkce (UVJ) byla sledována perineálně s průměrnou náplní močového měchýře 283 ml. Vezikalizace byla popisována jako oddálení okrajů vnitřního ústí uretry v průběhu Valsalvova manévru.Pokles děložního hrdla byl vypočítán jako rozdíl vzdáleností mezi hrdlem děložním a povrchemultrazvukové sondy při Valsalvově manévru a v klidu.Výsledky: Zaznamenali jsme statisticky významný rozdíl v pozici a mobilitě UVJ mezi oběma skupinami žen. Nenalezli jsme vezikalizaci během Valsalvova manévru u obou skupin. Naopak u žens nadměrně mobilní UVJ (u žen s rozdílem mezi úhlem gama během Valsalvova manévru a úhlemgama při stahu svalů pánevního dna > 60°) vzdálenost mezi okraji vnitřního ústí uretry je signifikantně menší než u žen s relativně menší mobilitou UVJ (p = 0,0038).Závěr: U kontinentních žen po menopauze nacházíme větší mobilitu UVJ, bez nálezu vezikalizaceproximální uretry. U žen s hypermobilitou UVJ zachytíme větší uzávěr vnitřního ústí uretryv průběhu Valsalvova manévru, což je pravděpodobně jednou z příčin kontinence moči u žen.

Klíčová slova:
inkontinence moči u žen, ultrazvukové vyšetření, menopauza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se