Hodnocení úspěšnosti v asistované reprodukci


Efficiency Evaluation in Assisted Reproduction

Objective:
Summarize different ways of assisted reproduction performance evaluation.Design: Review.Setting: Centre for Assisted Reproduction, Department of Gynaecology and Obstetrics, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague.Methods: In databases of assisted reproduction centres, in national and international registers we evaluate data concerning in vitro fertilisation and related methods. Target of this evaluation is, first of all, to increase efficiency.Results: Outputs of all the registers inform about absolute numbers of cycles, deliveries, born babies and about relative parameters (implantation rate, pregnancy rate), describing the efficiency of the treatment.Conclusion: The output evaluation must consider the influence of the age of female, number of transferred embryos and other factors.

Key words:
IVF, effectivity, implantation rate, pregnancy rate, law, data, register


Autoři: K. Řežábek;  J. Pavelková
Působiště autorů: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 322-328
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí přístupů k vykazování a hodnocení výkonů asistované reprodukce.Typ práce: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: V databázích pracovišť, v celostátních a mezinárodních registrech sledujeme data o cyklech in vitro fertilizace a příbuzných metodách. Cílem sledování je především zvyšování efektivity.Výsledky: Výstupy z registrů informují o absolutních počtech cyklů, porodů, narozených dětí a o relativních vztazích (implantation rate, pregnancy rate), které vyjadřují úspěšnost léčby.Závěr: Hodnocení výstupů musí brát v úvahu vliv věku žen, počet transferovaných embryí a další faktory.

Klíčová slova:
IVF, efektivita, implantation rate, pregnancy rate, zákon, data, registr

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se