Předoperační ultrazvukové zhodnocení myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria


Preoperative Ultrasound Assessment of Myometrial Invasion in Endometrial Cancer Patients

Objective:
To evaluate the diagnostic accuracy of preoperative transvaginal sonography in the detection of myometrial invasion in endometrial cancer classified by the grade of disease.Design: Prospective multicenter study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Palacky University, Olomouc, Czech Republic.Methods: In the period 1998 - 2001, 195 patients from 10 cooperating centers in the Czech Republic were enrolled in the RHOCE (risk of hysteroscopy in endometrial cancer) study. Sixteen patients did not meet the vaginal sonography study criteria (insufficent surgical staging, missing ultrasound examination). Sonographic results in 179 patients were categorized as M0 - absence of infiltration (n = 97), M1 - infiltration less than 1/2 myometrial depth (n = 61), M2 - infiltration greater than 1/2 myometrial depth (n = 21). The final histopathology report of myoinvasion was used as a golden standard.Results: We proved lower accuracy of vaginal sonography in detecting myometrial invasion in patients with higher grade of disease.Conclusion: Based on these data, the value of preoperative vaginal sonography as the sole criterion in the decision to perform extensive surgical procedures is questionable and warrants further evaluation.

Key words:
endometrial cancer, myometrial invasion, vaginal sonography, preoperative assessment


Autoři: R. Pilka;  M. Kudela;  P. Dzvinčuk
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 355-359
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit diagnostickou přesnost vaginální sonografie při předoperačním stanovení hloubky myometrální invaze u pacientek s karcinomem endometria, v závislosti na stupni onemocnění.Typ studie: Prospektivní multicentrická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP Olomouc, Česká republika.Metodika: V letech 1998 - 2001 bylo na 10 spolupracujících pracovištích diagnostikováno a zařazeno do multicentrické studie RHOCE 195 pacientek s karcinomem endometria. Podmínky pro zařazení do studie zaměřené na vyhodnocení diagnostické přesnosti vaginální sonografie nesplnilo 16 žen. Ultrazvukové nálezy u 179 žen byly rozděleny na M0 - bez invaze do myometria (n = 97), M1 - invaze méně než 1/2 myometria (n = 61) a M2 - invaze více než 1/2 myometria (n = 21). Jako zlatý standard v této studii sloužilo definitivní histopatologické vyšetření.Výsledky: Prokázali jsme nižší přesnost vaginální sonografie ve stanovení hloubky myometrální invaze u pacientek s vyšším stupněm onemocnění.Závěr: V souladu se získanými údaji je nutno konstatovat, že postavení vaginální sonografie, jakožto jednoho z kritérií radikality operačního výkonu, je nadále otevřené a vyžaduje další vyhodnocení.

Klíčová slova:
karcinom endometria, myometrální invaze, vaginální sonografie, předoperační vyšetření

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se