Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc - patofyziologické poznatky a praktická doporučení


Hormonal Contraception and Venous Thromboembolism: Pathophysiological Knowledge and Practical Recommendations

Objective:
Review the knowledge about changes in hemostatic system in combined oral contraceptives users (focused on studies published between 1997 and 2000).Type of study: Review of literature.Setting: Department of Clinical Hematology, University Hospital Hradec Králové, Czech Republic.Methods: Summary of the results of substantial studies published on this topic. Studies were identified by Medline database search.Results: Hemostatic changes were described in all subsystems (in both procoagulant and fibrinolytic system, in natural inhibitors of coagulation) and could be seen also in molecular markes of coagulation and fibrinolysis activity. Substantial differences were not described for ethinylestradiol doses 20-50 mg and up to 1997 also not for different progestins. More expressed acquired resistance to activated protein C at 3rd generation progestins in comparison with levonorgestrel was described recently as well as greater inhibition of fibrinolysis at desogestrel users.Conclusion: The results of recent studies indicate the differences in hemostatic changes between users of 3rd generation progestins, respective desogestrel, and users of levonorgestrel. However, the practical recommendations (aiming at minimalization of VTE risk) are focused on personal and family history and on patient counseling. The choice of progestin could be important but it is not cruicial.

Key words:
combined oral contraceptives, venous thromboembolism


Autoři: P. Ďulíček
Působiště autorů: Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Malý, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 363-368
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Podat přehled současného stavu znalostí o změnách hemostatického systému při užívání kombinované hormonální antikoncepce se zaměřením na nové poznatky z období let 1997-2000.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové.Metodika: Souhrn výsledků rozsáhlejších prací publikovaných na dané téma. Přehled prací získán pomocí rešerše z databáze Medline.Výsledky: Změny v hemostáze se odehrávají v několika oblastech: v prokoagulačním a fibrinolytickém systému, v inhibitorech koagulace a promítají se i do molekulárních markerů aktivity koagulace a fibrinolýzy. Nejsou popsány významné rozdíly v ovlivnění hemostázy u přípravků obsahujících dávky etinylestradiolu 20-50 mg a do roku 1997 nebyly popsány ani významné rozdíly mezi jednotlivými progestiny. V posledních letech byl popsán vyšší stupeň získané rezistence na aktivovaný protein C u progestinů 3. generace v porovnání s levonorgestrelem a posléze výraznější inhibice fibrinolýzy u přípravků obsahujících desogestrel.Závěr: Výsledky recentních studií naznačují rozdíl v ovlivnění hemostázy mezi přípravky obsahujícími progestiny 3. generace, resp. desogestrel, a přípravky obsahujícími levonorgestrel. Praktické postupy při minimalizaci rizika TEN se však soustřeďují na osobní a rodinnou anamnézu, poučení uživatelky, až v poslední řadě pak na volbu konkrétního přípravku.

Klíčová slova:
kombinovaná hormonální antikoncepce, tromboembolická nemoc

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se