Osteoporóza a hormonální kontracepce


Osteoporosis and Hormonal Contraception

Objective:
To analyse the influence of the contraceptive treatment on bone mass.Design: Literary review. Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, 1th Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic.Method: Informations were collected from fulltexts which were taken from database Medline.Results and conclusion: The lowering of bone turnover under combinated oral contraception was shown in all studies. It is favourable for bone mineral density after 30 years when bone loss starts. The positive influence is significantly dependent on the length of treatment. Only gestagen drugs have no positive efect on bone mass. The influence of contraception on mineral density in term of fysiological bone density increasing before 20-25 year is not clear. Some of studies informed us about adverse efects of extremely-low dose oral contraception on mineral density in this group.

Key words:
contraceptive treatment, bone mass density


Autoři: T. Fait 1 ;  A. Nováková 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Endokrinologický ústav ČSAV, ředitel MUDr. K. Pacák, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 309-312
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza vlivu užívání antikoncepce na kostní hmotu.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha Metodika: Informace byly získány z textů obsažených v databázi Medline.Výsledky a závěr: Z dostupných studií je patrné snížení obratu kostní hmoty pod vlivem kombinované orální kontracepce. To vede k ochraně kostní hmoty před její fyziologickou ztrátou po 30. roce života. Pozitivní vliv je úměrný délce užívání. Gestagenní preparáty tento efekt postrádají. Problematické je působení na kostní denzitu v době jejího fyziologického růstu do 20 - 25 let. Některé studie naznačují nevhodnost extrémně nízkodávkované orální kontracepce pro kostní hmotu v této skupině žen.

Klíčová slova:
kontracepce, úbytek kostní hmoty

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se