Využití magnetické rezonance v urogynekologii


The Use of the MRI in Urogynaecology

Objective:
The aim of the study was to review the use of the MRI in urogynaecology and to describe an original method for the construction of 3D computer models of pelvic floor.Design: Pilot study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Institute of Sexuology, 1st Faculty of medicine, Charles University, Prague, Department of Radiodiagnostics, Charles University, Hradec Králové.Methods: A review of the use of the MRI in urogynaecology was made. A new method was introduced for creation of computer 3D models of female pelvis based on the data obtained by the MRI.Results: Five complex computer models of the female pelvic organs and pelvic floor were created. Many so far estimated details were visualized.Conclusion: The use of MRI in urogynaecology can bring important data about the functional anatomy of female pelvic floor.

Key words:
female, urogynaecology, magnetic resonance, anatomy, pelvic floor


Autoři: M. Otčenášek 1;  M. Halaška 1;  J. Žižka 3;  M. Pohanka 4;  A. Martan 2 ;  J. Mašata 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, přednosta doc. MUDr. M. Halaška, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 3Radiodiagnostické oddělení FN Hradec Králové, přednosta doc. MU 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 340-344
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo shrnout možnosti MRI v urogynekologii a představit vlastní metodiku pro vytváření prostorových modelů ženské malé pánve pomocí počítače.Typ studie: Pilotní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, Radiodiagnostické oddělení FN Hradec Králové, Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha.Metodika: vypracovali jsme přehled dosavadního využití magnetické rezonance v urogynekologii a navrhli novou technologii vytváření prostorových počítačových modelů pomocí dat získaných magnetickou rezonancí.Výsledky: Dosud jsme sestavili pět komplexních počítačových modelů orgánů malé pánve a pánevního dna. Pomocí popsané metody jsme zobrazili prostorové vztahy orgánů a mnoho detailů, které byly dříve popisovány jen nepřímo.Závěr: Využití prostorového modelování v urogynekologii může přinést důležité poznatky v oblasti funkční anatomie ženské malé pánve.

Klíčová slova:
žena, urogynekologie, magnetická rezonance, anatomie, pánevní dno

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se