Význam infekce virem hepatitidy C v gynekologii a porodnictví


Importance of Hepatitis C-virus Infection in Gynaecology and Obstetrics

Objective:
Diagnostic methods of hepatitis C-virus.Subject: A review article.Setting: 1st Internal Clinic, General Faculty Hospital in Prague, 1st Medical Faculty, Charles University.Subject and Method: Hepatitis C virus infection importance is increasing during the last few years, in concordance with this fact therapeutical options are being developed very rapidly, too. Majority of cases of HCV infection has a silent clinical course for a long time and patients are often diagnosed in the late stage of liver disease. This is the reason why the diagnosis should be established as early as possible. Gynecologist can be the first person who can observe the symptoms of the infection and therefore he may become the key person in the diagnostic process.Conclusion: The basic facts about the diagnostic methods and clinical course of the disease are mentioned in this review. The differences in clinical course of HCV infection in pregnancy and the vertical transmission is discussed in details.

Key words:
HCV infection, vertical transmission


Autoři: P. Urbánek;  Z. Mareček 1
Působiště autorů: I. interní klinika VFN a 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 1IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. A. Žák, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 359-362
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Diagnostické metody stanovení HCV.Typ studie: Přehledný článek.Název a místo pracoviště: I. interní klinika VFN a 1. LF UK a IV. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha.Předmět a metoda studie: Význam infekce virem hepatitidy C (HCV) v posledních letech narůstá, rozšiřují se také terapeutické možnosti tohoto onemocnění. HCV infekce má v řadě případů velmi plíživý průběh a pacienti často přicházejí k lékaři až s pokročilými stadii onemocnění. Důležitým momentem je proto včasné stanovení diagnózy. Gynekolog či porodník může být prvním lékařem, který objeví příznaky infekce a může tak být klíčovou osobou, která tuto infekci může diagnostikovat.Závěr: V přehledném článku jsou zmíněny základní skutečnosti o diagnostických metodách HCV infekce, o jejím klinickém obraze a průběhu. Zmíněny jsou i standardní terapeutické postupy. Podrobněji jsou popsány zvláštnosti průběhu infekce v graviditě, pozornost je věnována i otázkám vertikálního přenosu infekce.

Klíčová slova:
HCV infekce, vertikální přenos

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se