Hormonálnísubstituční léčba u žen operovaných pro endometriózu a adenomyózu –prospektivní follow-up studie (II. část)


HormonalSubstitution Treatment in Women Operated on Account of Endometriosisand Adenomyosis: Prospective Follow-up Study (Part II)

Objective:
To determine whether the initiation of estrogen replacement therapy (ERT) in thepostoperative period increase the incidence of reoperative rate and symptomatic pelvic painfollowing laparoscopic hysterectomy (LH) and/without bilateral salpingo oophorectomy (BSO) forthe treatment of endometriosis and adenomyosis.Design: Prospective partially randomized patient preference follow-up trial (PRPPT).Setting: Department of Gynaecology, Endoscopic Training Centra, Kladno Hospital, Czech Republic.Methods: Chart review of 286 consecutive patients who underwent LH and/or without BSO forendometriosis or adenomyosis between April 1994 and June 1999 and whom subsequently wereproposed ERT 124 women with complete records were enrolled in the study and were randomizedto ERT group and control group. Statistical analysis was performed using t-test when appropria-te, with a level of significance P = 0.05.Results: The women were followed for 24-87 month. Five (6.7%) patients of the ERT group experi-enced recurrent endometriosis after previous surgery compared five (10.3%) patients in the con-trol group. This difference in reoperation rate was statistical insignificant. Seven (9.7%) patientsin the HRT group reported symptomatic pelvic pain compared with only one (2.04%) patient inthe control group (P

Key words:
endometriosis, hormonal replacement therapy, laparoscopic hysterectomy


Autoři: Z. Holub;  Z. Holub;  H. Brožková;  M. Kučera;  J. Kračková;  M. Martinovský;  M. Müller;  M. Poustková;  A. Vančurová;  J. Voráček;  M. Wágnerová
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc. Gynekologické ambulance kladenského regionu
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (6): 405-408
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Určit, zda zahájení hormonální substituční léčby (HRT) v pooperačním období u žens laparoskopickou hysterektomií a adnexektomií má vliv na zvýšený výskyt reoperací a symptomů recidiv endometriózy a adenomyózy.Typ studie: Prospektivní částečně randomizovaná podle volby pacientky - follow-up studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologické oddělení, Endoskopické výukové centrum, NemocniceKladno.Metodika: Byla provedena kontrola dokumentace u 286 konsekutivně vybraných pacientek polaparoskopické hysterektomii buď s adnexektomií, nebo bez ní, provedené pro endometriózua adenomyózu v období mezi 1. 4. 1994 a 30. 6. 1999, kterým byla nabídnuta HRT. 124 pacienteks úplnou dokumentací bylo začleněno do follow-up studie a byly rozděleny do skupiny s HRT a dokontrolní skupiny. Statistické hodnocení bylo provedeno t-testem na hladině statistické významnosti p = 0,05.Výsledky: Pacientky byly sledovány v rozmezí 24 - 87 měsíců. U pěti (6,7 %) pacientek z HRT skupiny byla při reoperaci prokázána recidiva endometriózy v porovnání s 10,3 % výskytem recidivv kontrolní skupině. Tento rozdíl v počtu reoperací je statisticky nevýznamný. Symptomy syndromu pánevní bolesti byly zaznamenány u 7 (9,8 %) pacientek léčených HRT a pouze u jediné(2,04 %) pacientky z kontrolní skupiny (p < 0,001). V průběhu primární operace převažovalo odstranění adnex ve skupině žen s HRT v porovnání s kontrolní skupinou (55 vs. 19). V této studiibyla nalezena recidivující endometrióza v 8 případech z 53 provedených hysterektomií bez adnexektomie; incidence reoperací v 18,9 % (p < 0,001).Závěr: Ve druhé části follow-up studie bylo potvrzeno, že se nezvýšilo riziko reoperace pro recidivující endometriózu u žen s provedenou laparoskopickou hysterektomií, které v pooperačním období byly léčeny HRT. Výsledky prospektivní parciálně randomizované studie potvrdilystatisticky významný vliv HRT na zvýšenou frekvenci symptomů pánevní bolesti.

Klíčová slova:
endometrióza, hormonální substituční léčba, laparoskopická hysterektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se