Vliv mikrobního prostředí naprocesy in vitro fertilizace


Influence of Genital MicrobialFlora upon in vitro Fertilization Processes

Objective:
To investigate whether the presence of pathogenic microorganisms in genital tract ofwoman and/or man affects fertilization rate, development of embryo and nidation and whether italters the outcome of in vitro fertilization (IVF).Design: Retrospective comparative clinical study.Setting: Repromeda, Centre of reproductive medicine, Ltd., Viniční 235, 615 00 Brno.Methods: 382 cycles of IVF were evaluated during the period 8/1999 - 11/2000. Age, body massindex, number of collected oocytes, fertilization rate, quality and number of transferred embryos,un/known microbial flora, pregnancy rate and pregnancy outcome were evaluated in all women.Parameters of spermiogram and un/known microbial flora in semen were evaluated in all men.Couples were divided into four groups: A. known microbial flora in both (woman and man); B.known microbial flora in woman; C. known microbial flora in man; D. unknown microbial flora inboth.Results: The presence of pathogenic microorganisms in genital tract has no influence on fertilization, nor on development of embryo. Number of pregnancies per embryotransfer was higher in thegroups A, B, C vs. group D; the difference is statistically significant (29%, 24%, 29% vs. 18%, P < 0.05).Conclusion: The presence of pathogenic microorganisms has no influence on fertilization, nor ondevelopment of embryo but has an influence on embryo implantation. The presence of pathogenicmicrobial flora is associated with poor IVF outcome.

Key words:
pathogenic microbial flora, sexually transmitted diseases, in vitro fertilization, implantation, embryo


Autoři: V. Paseková;  K. Veselá;  G. Tauwinklová ;  J. Veselý
Působiště autorů: REPROMEDA, Centrum reprodukční medicíny, s. r. o., Brno, odborný vedoucí MUDr. J. Veselý, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (6): 435-440
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit vliv patogenního mikrobního prostředí genitálního traktu u neplodných párů nabuněčnou úroveň procesu oplodnění (fertilizaci, vývoj embrya, nidaci) a následně na celkovévýsledky in vitro fertilizace (IVF).Typ studie: Retrospektivní srovnávací klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Repromeda, Centrum reprodukční medicíny, s. r. o., Viniční 235, 615 00 Brno.Metodika: V době od srpna 1999 do listopadu 2000 byly vyhodnoceny 382 cykly in vitro fertilizace.U všech žen souboru byl sledován věk, body mass index, počet získaných oocytů, technika a procento fertilizace, kvalita a počet zaváděných embryí, ne/vyšetření mikrobního prostředí pochvya děložního hrdla, gravidita a výsledek případné gravidity. U mužů byly sledovány parametryspermiogramu a kultivační ne/vyšetření mikrobního prostředí ejakulátu.Léčené páry byly rozděleny do čtyř skupin: A. kultivace známy u obou partnerů; B. kultivaceznámy u partnerky; C. kultivace známy u partnera; D. kultivace nevyšetřeny.Výsledky: Přítomná mikrobiální flóra neovlivnila fertilizaci oocytů, ani vývoj embrya do stadiablastocysty. Počet gravidit na embryotransfer byl statisticky signifikantně vyšší u skupin A, B, Cve srovnání se skupinou D (29 %, 24 %, 29 % vs 18 %, p < 0,05).Závěr: Mikrobní prostředí genitálního traktu nemá vliv na fertilizaci oocytů, ani na vývoj embryado stadia blastocysty, ale ovlivňuje implantaci embrya. Přítomnost patogenní mikrobní flóry v genitálním traktu žen a mužů zhoršuje výsledky IVF.

Klíčová slova:
patogenní mikrobiální flóra, pohlavně přenosná onemocnění, in vitro fertilizace,implantace, embryo

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se