Sexuologickéa urodynamické vyšetření po vaginálních operacích pro descensusa inkontinenci


Sexuological andUrodynamic Examination after Vaginal Surgery of Prolaps andIncontinence

Objective:
The study presented here is to evaluate anatomic and functional outcome after vaginaloperations. The operations were performed in 1985.Design: Retrospective study.Setting: 1stDept. Obstet. Gynaecol. of the Charles University, 1stMedical Faculty.Methods: Statistical comparison of urodynamic parameters and sexual reaction ability.Results: The comparison of parameters of urodynamics analyzing our results before and after thesurgery revealed no statistical differencies with no relation to the outcome of the operation. Thestudy of the sexual reaction ability and activity before and after the surgery which compromizesG-spot presents the results of impaired sexual functions after the surgery.Conclusion: Results and the respect to the future sexual life should be taken into account in theindication and in the choice of the method of the surgery.

Key words:
women, surgical treatment, urinary incontinence, prolaps, sexual function


Autoři: M. Halaška;  M. Pohanka;  L. Daneš;  E. Petri;  M. J. Halaška
Působiště autorů: Gynek. porod. klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Halaška, CSc. Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Zvěřina, CSc. Ženská klinika Univerzity Rostock a Zemské fakultní nemocnice, Schwerin, přednosta prof
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (6): 419-421
Kategorie: Články

Souhrn

Cíle studie:
Zhodnocení anatomických a funkčních výsledků po vaginálních operacích. Operacebyly provedeny v roce 1985.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: 1. gynekologickoporodnická klinika 1. LF UK a VFN v roce 1995.Metodika: Urogynekologická a sexuologická vyšetření se statistickým porovnáním parametrů.Výsledky: Urodynamické vyšetření před a po operaci a jejich statistické porovnání nepřineslov našem souboru významný rozdíl bez ohledu na úspěšnost výkonu. Současná studie schopnostisexuální reaktivity a aktivity před a po chirurgickém výkonu, který mutiluje oblast Gräfenbergova bodu, však prokázala poruchu sexuálních funkcí po takových výkonech.Závěr: Výsledky a ohledy na budoucí sexuální život je třeba brát v úvahu při indikaci k operacia výběru metody.

Klíčová slova:
žena, chirurgická léčba, inkontinence, descensus, sexuální funkce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se