Hormonální substituční terapie a nádoryovaria


Hormone Replacement Therapy andOvarian Cancers

Objective:
Analysis of risk and protective factors and hormone replacement therapy in the aethio-logy and pathogenesis of ovarian cancer. The role of hormone replacement therapy in the com-plex treatment in women with ovarian cancer is discussed.Design: Reviewed article.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital Ostrava.Methods: Analysis of epidemiological studies.Conclusion: The role of hormone replacement therapy as a risk factor of ovarian cancer has notbeen confirmed. Hormone replacement therapy as a part of supportive and symptomatic therapyhas been acceptable in a great deal of patients with ovarian cancer.

Key words:
hormone replacement therapy, ovarian cancer


Autoři: L. Ševčík;  J. Klát ;  P. Koliba
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika, FNsP Ostrava, přednosta MUDr. Peter Koliba, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 55-58
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza rizikových a protektivních faktorů zhoubných epiteliálních nádorů ovaria,postavení HST v etiopatogenezi nemoci a její místo v komplexní léčbě těchto zhoubných nádorů.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava.Metodika: Analýza epidemiologických studií.Závěr: Význam HST s ohledem na riziko vzniku zhoubných epiteliálních nádorů ovaria nebylprokázán a jako součást komplexní podpůrné a symptomatické léčby má své opodstatněné místou velké části pacientek.

Klíčová slova:
estrogenní substituční léčba, ovariální karcinom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se