Léčba stresové inkontinence moči u žen pomocíperiuretrálních implantátů


Treatment of Genuine Urinary Stress Incontinencein Women by Periurethral Implants

Objective:
The aim of this article is the comprehensive information about different bulking subs-tances and their use for the treatment of genuine stress urinary incontinence in women.Design: The review sumarizes various materials used for this purpose, methods of their applica-tion, possible complications and results of clinical studies of implants.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology of Charles University and Faculty HospitalBulovka takes part in the development of the new metacrylate of Czech origine.Subject and Method: Current scientific literature as listed in the article.Conclusion: Implants seem to be a useful alternative method in the treatment of the genuinestress incontinence in women.

Key words:
urinary incontinence, sphincter deficiency, periurethral implant, injection therapy,collagen, autologous fat, teflon, DiHA, macroplastique, methacrylate


Autoři: D. Kolařík;  V. Šimon;  M. Otčenášek;  A. Martan ;  M. Halaška;  J. Mašata
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a FN Na Bulovce, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Halaška, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 82-89
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Poskytnout ucelenou informaci o problematice léčby stresová inkontinence u žen pomocíperiuretrálních implantátů.Typ studie: Přehledný článek. Název a sídlo pracoviště: Klinika gynekologie a porodnictví 1. LF UK a FN Na Bulovce se podílína klinickém testování nového materiálu pro periuretrální implantaci (metakrylát – vyvinutýÚstavem makromolekulární chemie ČSAV).Předmět a metoda: Současné literární zdroje – výčet materiálů, které byly a jsou k tomuto účeluvyužívány, představuje metodiku jejich aplikace, shrnuje možné komplikace a uvádí nejdůležitěj-ší klinické studie se záměrem pokusit se o srovnání účinnosti jednotlivých metod.Závěr: Aplikace periuretrálních implantátů se jeví jako užitečná alternativa v léčbě stresové in-kontinence moči u žen, a to zejména u těch, kde není možno využití jiných metod léčby nebo kdetyto metody nebyly dostatečně účinné.

Klíčová slova:
inkontinence moči, stresová inkontinence, defekt sfinkteru uretry, defekt vnitřníhosvěrače uretry, periuretrální implantát, injekční terapie, kolagen, autologní tuk, teflon, DiHA,makroplast, metakrylát

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se