Rizikohysteroskopie u onemocnění karcinomem endometria (RHOCE) –prospektivní klinická studie


Risk ofHysteroscopy in Patients with Endometrial Carcinoma (RHOCE):Prospective Multicentric Study

Objective:
The evaluation of the risk of hysteroscopy (HSC) in patients with endometrial carcino-ma with regard to the dissemination of disease and the deterioration of its prognosis.Design: A prospective multicentric study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology and Institute of Pathology of the PalackyUniverzity Medical School and University Hospital, Olomouc; Obstetrical and Gynecological De-partments of collaborating hospitals.Methods: Two groups of patients with endometrial carcinoma were compared on the basis ofcytological examinations from the peritoneal cavity. The study group (n = 156) consisted of pati-ents whose diagnosis was made on the base of HSC and targeted biopsy. The control group (n =71) included patients with the classical D&C. Both groups were comparable as to the distributionof clinical stages of the disease (P

Key words:
endometrial carcinoma, hysteroscopy, D&C, prognosis, dissemination of the disease


Autoři: M. Kudela;  R. Pilka;  P. Dzvinčuk;  D. Ľubušký;  M. Dušková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, UP LF a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. Ústav patologie, UP LF a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 74-78
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Posouzení míry rizika hysteroskopie u pacientek s ca endometria ve smyslu disemina-ce onemocnění a zhoršení prognózy. Typ studie: Prospektivní multicentrická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, UP LF a FN Olomouc; Ústav patolo-gie, UP LF a FN Olomouc; Gynekologicko-porodnická oddělení spolupracujících nemocnic.Metodika: Na základě cytologických vyšetření z peritoneální dutiny srovnány 2 skupiny nemoc-ných s ca endometria. Studovanou skupinu (n = 156) tvořily nemocné s diagnózou stanovenou napodkladě HSK a cílené biopsie. Kontrolní skupinu (n = 71) pak nemocné s klasickou probatorníkyretáží. Obě skupiny byly komparabilní co do zastoupení klinických stadií onemocnění (p

Klíčová slova:
ca endometria, hysteroskopie, probatorní kyretáž, diseminace a prognóza onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se