Prožívání změn tělesné hmotnostiv graviditě


Subjective Perception of Weigh Changesduring Pregnancy

ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) includes in Czech Republicthe set of pregnant women who have their permanent address in Brno and Znojmo district withthe term of the delivery between March 1991 and June 1992.Objective: Wide and repeated anamnestic and clinical investigations of parents and childrenmaking possible prospective analyses pregnancy and development of child.Design: Prospective study.Setting: Research Institute of Child Health, Brno.Methods: In the set of 7911 women, the relationship between subjective perception of weight andpregnancy in the first and second trimester was investigated. The data were obtained from twoquestionnaires filled by pregnant woman and obstetricians.Results: In the whole set, 12% of women are concerned with their weight intensively and percepti-on of their weight is rather negative. 5.8% of women show negative relationship to pregnancy atthe beginning, in the second trimester it is only the small fragment of all women. The reason forthe negative perception of the weight is influenced by somatic, psychic and social aspects. Themost important issue is emotional stability. The most common increase in weight was between8–15 kg, in average 11.34 kg. The increase in weight in pregnancy is, among other reason, media-ted by nutrition, smoking and job.Conclusion: Physical and psychical changes occur during the pregnancy. One of very evidentchanges is also increase in weight. The ability to accept this chance depends especially on emotio-nal stability, food, smoking and job of pregnant women.

Key words:
perception of body weight, increase in weight, perception of pregnancy


Autoři: Z. Bartošíková;  M. Tyrlík
Působiště autorů: Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně, ředitel doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc. Psychologický ústav FF MU v Brně, vedoucí ústavu prof. PhDr. M. Svoboda, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 65-71
Kategorie: Články

Souhrn

ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) zahrnuje v České republicesoubor těhotných žen, které mají trvalé bydliště v Brně nebo v okrese Znojmo s termínem poroduv období od března 1991 do června 1992.Cíl studie: Rozsáhlá a opakovaná anamnestická a klinická vyšetření rodičů a dětí umožňujícív souboru prospektivně analyzovat těhotenství a vývoj dítěte.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno.Metodika: V souboru 7911 žen byl sledován vztah mezi subjektivním prožíváním hmotnosti a pro-žíváním těhotenství v prvním a druhém trimestru. Data byla získána prostřednictvím dvou dotaz-níků vyplněných probandkami a porodníkem.Výsledky: V celém souboru se velmi intenzivně zabývá svou hmotností 12 % žen a jejich prožitkyjsou negativní. Záporný vztah k těhotenství má na počátku 5,8 % žen a v období druhého trimes-tru se jedná pouze o zlomek všech dotázaných.Na negativní prožívání hmotnosti a těhotenství působí společně složka somatická, psychická a so-ciální. Nejvýznamnější položkou je emocionální stabilita.Nejčastěji ženy přibíraly 8–15 kg, s průměrem 11,34 kg. Přírůstek hmotnosti v těhotenství je mimojiné zprostředkován také výběrem potravin, kouřením a zaměstnáním.Závěr: Během těhotenství dochází k tělesným a psychickým změnám. Znatelnou tělesnou změnouje přírůstek hmotnosti. Jak se ženy s tímto problémem vyrovnají, záleží především na emocionál-ní stabilitě, výběru potravin, kouření a zaměstnání.

Klíčová slova:
prožívání tělesné hmotnosti, přírůstek hmotnosti, prožívání těhotenství

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se