Inhibin v těhotenství – nový screeningovýmarker v prenatální diagnostice?


Inhibin in Pregnancy: New ScreeningMarker for Prenatal Diagnostics?

Key words:


Autoři: M. Chada;  L. Lisá;  R. Průša
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK, 2. LF a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. R. Průša, CSc. I. dětská klinika UK , 2. LF a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 93-96
Kategorie: Články

Souhrn

Inhibin byl identifikován jako nesteroidní gonadální hormon, který pomocí uzavřené negativnízpětné vazby inhibuje sekreci a syntézu b podjednotky folikuly stimulujícího hormonu (FSH)z předního laloku hypofýzy. Inhibin je heterodimerický glykoprotein složený z a podjednotkya jedné ze dvou b podjednotek, čímž vznikne inhibin A nebo inhibin B. Je produkován Sertolihobuňkami testes, granulózními buňkami ovarií, placentou a fetoplacentární jednotkou. Aktivin jehomodimer, který se skládá pouze z b podjednotek. V organismu se vyskytuje aktivin A, aktivin Ba aktivin AB. Aktiviny stimulují biosyntézu FSH. Inhibiny a aktiviny patří do rodiny transformu-jícího růstového faktoru b (TGF b), skupiny růstových a diferenciačních faktorů. Vazebné protei-ny inhibinů a aktivinů (a2-makroglobulin a folistatin) se nacházejí v krevním oběhu, v gonádácha jiných tkáních. Fetoplacentární jednotka je hlavním zdrojem inhibinu A a aktivinu A v těhoten-ství. Inhibiny a aktiviny jsou přítomny v amniové tekutině a mají důležitou úlohu ve fetálnímvývoji. Nově bylo popsáno využití inhibinů v klinické praxi: prenatální screening Downova syn-dromu, preeklampsie, monitorování trofoblastické nemoci.inhibin, aktivin, těhotenství, prenatální screening, Downův syndrom, preeklam-psie, trofoblastická nemoc

Klíčová slova:
inhibin, aktivin, těhotenství, prenatální screening, Downův syndrom, preeklampsie, trofoblastická nemoc

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se