Predčasnýodtok plodovej vody po amniocentéze v II. trimestri a úspešnévyužitie fibrínového lepidla – kazuistika


PretermRupture of Membranes after Amniocentesis in the 2nd Trimesterand Evaluation of Fibrin Sealing: Case Report

Objective:
The aim of this study was to evaluate fibrin sealing in management of prematurerupture of membranes after amniocentesis in early second trimester.Design: Case report.Setting: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK NsP Ružinov, Bratislava; Department of Ob-stetrics and Gynecology, Spectrum Health – Blodgett Campus, Grand Rapids, USA.Subject and Method: In this case report authors report the use of fibrin sealant (Tissucol KIT,Immuno, A) in management of premature rupture of membranes after genetic amniocentesis. The sealing was performed in 19 + 0 week of pregnancy, 15 days after amniocentesis. The pregnancywas terminated by caesarean section in 34-th week, 98 days after sealing. The newborn was instable condition, without clinical or laboratory signs of infection. No sceletal deformities or ad-verse efects of fibrin sealant were observed. Neurological examination in 3 month of age evalua-tes the psychomotorical development as normal.Conclusion: We consider the perinatal outcome of this pregnancy as positive.

Key words:
fibrin sealant, preterm rupture of maembranes, amnicentesis, Tissucol


Autoři: Ľ. Janek;  M. Križko;  V. Ferianec;  K. Holomáň;  B. Čižmár
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnická klinika LFUK, NsP Ružinov, Bratislava, prednosta prof. MUDr. K. Holomáň, CSc. Department of Obstetrics and Gynecology, Spectrum Health – Blodgett Campus, Grand Rapids, USA, prednosta: Newton Ch. W., MD
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (2): 71-74
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ práce:
Posúdiť využitie fibrínového lepidla pri predčasnom odtoku plodovej vody po amnio-centéze vo včasnom II. trimestri.Typ práce: Kazuistika.Názov a sídlo pracoviska: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK NsP Ružinov, Bratislava,Department of Obstetrics and Gynecology, Spectrum Health – Blodgett Campus, Grand Rapids,USA.Predmet a metóda práce: V kazuistike autori referujú o prípade využitia fibrínového lepidla (Tis-sucol KIT, Immuno, A) u predčasného odtoku plodovej vody po amniocentéze v II. trimestri. Lepe-nie bolo vykonané 15 dní po amniocentéze v 19+0 týždni gravidity. Tehotnosť bola ukončená persectionem caesaream v 34. týžni gravidity, 98 dní po lepení plodových obalov. Dieťa po pôrode jehemodynamicky a respiračne stabilizované, bez klinických alebo laboratórnych príznakov infek-cie. Neboli zistené žiadne deformity skeletu ani žiadne príznaky teoretických nežiadúcich účin-kov fibrínového lepidla. Neurologické vyšetrenie v 3 mesiacoch dieťaťa zaznamenávapsychomotorický vývoj v medziach normy.Záver: Perinatálne výsledky sledovanej tehotnosti a vývoj dieťaťa za prvé 3 mesiace hodnotímepozitívne.

Klíčová slova:
amniocentéza, predčasný odtok plodovej vody, fibrínového lepidlo, Tissucol

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se