Defekty břišní stěny v letech 1961–2000– výskyt, prenatální diagnostikaa prevalence podle věku matky


Abdominal Wall Defects in 1961–2000: Incidence,Prenatal Diagnosis and Prevalence by Maternal Age

Objective:
Presentation of defects of the abdominal wall – omphalocele and gastroschisis – in theCzech Republic during 1961 to 2000. Analysis of the prevalence of these defects in differentgroups by maternal age.Design: Retrospective demographic epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Method: Data from the nationwide registration of congenital defects were used which are kept inthe Institute for Health Information and Statistics of the CR and data on the prenatal diagnosisfrom different departments of medical genetics. Epidemiological analysis of the incidence ofdefects of the abdominal wall – omphalocele and gastroschisis, diagnosed pre- and postnatally inthe Czech Republic in 1961–2000. For the mathematical and statistical analysis of the prevalenceof these defects by maternal age the method of calculation of the 95% confidence interval ofprobability was used.Results: In the Czech Republic during the period of 1961–2000 a total of 2293 cases of abdominalwall defects were registered. From this total number of notified defects 1915 cases were diagnosedafter delivery, prenatal diagnosis was made in 378 cases and pregnancy was therefore terminatedprematurely. From the total number of abdominal wall defects there were 1450 cases of omphalocele(incl. 136 prenatally diagnosed cases) and 843 cases of gastroschisis (incl. 242 cases diagnosedprenatally).Conclusion: The authors found a significant decrease in the incidence in the neonatal populationof the Czech Republic due to the advances of prenatal diagnosis in the recent decade. As regardsomphalocele there is a significantly higher risk in women older than 39 years, in the case ofgastroschisis there is a higher risk for women under 18 years and women above 39 years.

Key words:
vrozená vada, defekty břišní stěny, omfalokéla, gastroschíza, incidence, Česká republika,prenatální diagnostika, věk matky


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  D. Mašátová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel Ing. J. Pubrdle 3Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka M 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 255-260
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace incidencí defektů stěny břišní – omfalokély a gastroschízy – v České republicev období 1961–2000. Analýza prevalencí těchto vad v jednotlivých skupinách podle věku matky.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad vedené v Ústavuzdravotnických informací a statistiky České republiky a údaje o prenatální diagnostice z jednotlivýchpracovišť lékařské genetiky. Epidemiologická analýza incidencí defektů stěny břišní – omfalokélya gastroschízy, prenatálně a postnatálně diagnostikovaných v České republice v období1961–2000. Matematicko-statistická analýza prevalencí těchto vad podle věku matky použila metodyvýpočtu 95% konfidenčního intervalu pravděpodobnosti.Výsledky: V České republice bylo v období 1961–2000 registrováno 2293 případů defektů břišnístěny. Z tohoto celkového počtu hlášených vad bylo 1915 případů diagnostikováno po narození,prenatálně diagnostikováno a pro tuto vadu předčasně ukončeno bylo 378 případů. Z celkovéhopočtu defektů břišní stěny bylo 1450 případů omfalokély (z toho 136 případů diagnostikovánoprenatálně) a 843 případů gastroschízy (z toho 242 případů diagnostikováno prenatálně).Závěr: Nalezli jsme významné snížení incidence v novorozenecké populaci České republiky, dosaženédíky úspěchům prenatální diagnostiky v posledních deseti letech. V případě omfalokély jestatisticky významně vyšší riziko u žen od 39 let věku, v případě gastroschízy mají vyšší rizikomladší ženy pod 18 let a starší ženy od 39 let.

Klíčová slova:
congenital defect, abdominal wall defect, omphalocele, gastroschisis, incidence, theCzech Republic, prenatal diagnosis, maternal age

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se