Vliv hormonální substituční terapie nakardiovaskulární systém


Effect of Hormone Replacement Therapy on theCardiovascular System

Objective:
Analysis of contemporary knowledge of influences of hormone replacement therapy oncardiovascular system.Design: Literary review.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, 1th Faculty of Medicine, Charles University,Prague.Method: Informations were collected from fulltexts which were chosen in database Medline andOvid.Conclusion: Hormone replacement therapy (HRT) has positive influence on some risk factors ofcardiovascular disease. Changes in the lipoprotein spectrum are well known.Oral estrogens cause a decrease of low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and, especially anincrease of high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) levels, which both have potentially favourableeffects; they also cause a triglyceride level increase, which probably has no clinicalrelevance except in cases with basal hypertriglyceridemia. Transdermal estradiol causes generallya minor dicrease in LDL-C and minor increase HDL-C levels, with no increase or even decreasein triglyceride levels. The addition of androgenic progestins at conventionally used doses, whilenot interfering with LDL-C variations, causes a HDL-C decrease, which contrasts he effect of oralestrogens and completely reverses the effect of transdermal estradiol. On the contrary, the additionof a non-adrogenic progestin does not interfere with any of the estrogen induced lipid profilemodifications.Transdermal estradiol does not cause change of insulinoresistance. Estrogen substitution protectsgynoid distribution of body fat that is conected with lower risk of ischemic heart disease.Estrogens have posibility to dilate vessels. Decreasing of levels of cytoadhesive moleculs wasverificate during HRT so as lowering of homocysteine level to premenopausal levels.Newly uncovered changes like the significant increase of CRP conected with oral estrogenetherapy could explain increasing of cardiovascular risk on the beginning of HRT especially ingroup of women with history of ischemic heart disease.

Key words:
hormone replacement therapy, cardiovascular disease


Autoři: T. Fait 1 ;  J. Málková 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, UK, 1. LF a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2III. interní – kardiologická klinika FNKV, přednosta prof. MUDr. P. Widimský, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 285-293
Kategorie: Články

Souhrn

Strukturovaný souhrnCíl studie:
Přehled současných znalostí o mechanismech vlivu hormonální substituční terapie nakardiovaskulární systém.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a VFN Praha.Metodika: Informace byly získány z textů vybraných pomocí databáze Medline a Ovid.Závěr: Hormonální substituční terapie pozitivně ovlivňuje některé rizikové faktory kardiovaskulárníchnemocí. Nejznámější je její vliv na lipidový profil.Perorální estrogeny způsobují pokles LDL-C (frakce cholesterolu v lipoproteinech o nízké denzitě)a zvýšení hladiny HDL-C (frakce cholesterolu v lipoproteinech o vysoké denzitě). Zároveň zvyšujíhladiny triglyceridů, což nemá klinický význam, s výjimkou případů iniciálníhypertriglyceridémie. Transdermální estradiol způsobuje obecně nižší pokles LDL-C a nižší vzestuphladin HDL-C bez vzestupu, či dokonce s poklesem hladin triglyceridů. Přidání gestanů s androgenníaktivitou v běžných dávkách, sice neovlivňuje změny LDL-C, ale způsobuje sníženípozitivního efektu perorálních i transdermálních estrogenů na HDL-C. Přidání progestinů bezandrogenní aktivity neovlivňuje změny lipidového profilu vyvolané estrogeny.Transdermální estrogeny neovlivňují inzulinovou rezistenci. Estrogeny podporují gynoidní distribucitělesného tuku, která je pro riziko ischemické choroby srdeční méně riziková. Estrogenypůsobí vazodilatačně. Byl prokázán pokles hladin cytoadhesivních molekul při podávání HRTa snížení hladin homocysteinu na premenopauzální hodnoty.Nově objevované změny, např. signifikantní vzestup CRP při užívání perorálních estrogenů, bymohly vysvětlit zvýšení kardiovaskulárního rizika v počátečním období užívání HRT, zejménau žen s anamnézou ischemické choroby srdeční.

Klíčová slova:
hormonální substituční terapie, kardiovaskulární choroby

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se