Rezistence na aktivovaný protein Ca hluboká žilní trombóza v těhotenství


Resistance to Activated Protein C and Deep VenousThrombosis during Pregnancy

Objective:
The aim of the study was to detect the incidence of resistance to activated protein C inpregnant or puerperal women with confirmed diagnosis of deep venous thrombosis or pulmonaryembolism.Design: Case-control study.Setting: Dept. of Obstetrics and Gynaecology, Dept. of Haemato-oncology, Medical Faculty, PalackýUniversity, Olomouc.Methods: The group of 33 women with confirmed deep venous thrombosis were examined forresistance to activated C protein. The levels of C and S proteins, antithrombin III., prothrombin,heparin II cofactor and plasminogen were measured. Patient with APC ratio below 1.86, weretested by PCR analysis for the detection of the FV:Q506 allele.The control group had 51 pregnant women, chosen randomly. The statistical evaluation wasperformed by STATISTICA program. For the analyzing of the continuous variables the Students’T-test was used. For the categorical variables the 2 test was used (for comparison of 2 relativevalues). Values below P

Key words:
thrombosis, pregnancy, thrombophilia


Autoři: M. Procházka 1;  V. Krčová 2;  P. Hrachovec 1;  M. Kudela 1;  L. Slavík 2
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Hematoonkologická klinika FN a LF UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. K. Indrák, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 251-254
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Stanovení výskytu rezistence na aktivovaný protein C (APC – R) u těhotných a šestineděleks prokázanou diagnózou hluboké žilní trombózy nebo plicní embolizace.Typ studie: Kontrolovaná případová studie.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická a Hematoonkologická klinika FN Olomouc. Metodika: V souboru 33 žen s prokázanou hlubokou žilní trombózou byly vyšetřeny rezistence naaktivovaný protein C, (Coatest® APC rezistence Chromogenix), hladina proteinu C, S, antitrombinuIII, protrombinu, heparin II kofaktoru a plazminogenu. Pacientky s APC poměrem pod 1,86byly testovány PCR analýzou na přítomnost FV:Q506 alely.Kontrolní soubor činilo 51 těhotných zvolených náhodným výběrem.Statistické vyhodnocení bylo provedeno programem STATISTICA. Pro analýzu kontinuálních proměnnýchbyl použit Studentův t-test, pro analýzu kategoriálních proměnných pak 2-test (a porovnánídvou relativních hodnot). Jako statisticky významné byly považovány hodnoty p

Klíčová slova:
trombóza, těhotenství, trombofilie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se