Obličejové rozštěpy v letech 1961–2000– výskyt, prenatální diagnostikaa prevalence podle věku matky


Facial Clefts in 1961–2000: Incidence, PrenatalDiagnosis and Prevalence by Maternal Age

Objective:
Presentation of the incidence of cleft lip with or without cleft palate in the CzechRepublic during 1961 to 2000. Design: Retrospective demographic epidemiological study.Setting: Institute for the Care of Mother and Child in Prague (period 1961–1990) were used as wellas data from the nationwide registration of birth defects of infants ensured by the Institute ofHealth Information and Statistics of the Czech Republic covering the period 1987–2000. Epidemiologicalanalysis of the incidence of cleft lip with or without cleft palate diagnosed in the CzechRepublic during 1961–2000. Mathematical statistical analysis of the prevalence of these defectsby maternal age, the method of calculation of the 95% confidence limit of probability was used.Results: From a consecutive series of 5 589 888 births in the CR during 1961–2000 a 1166 cases ofcleft lip, 5052 caes of cleft lip and palate were diagnosed and 3970 cases of cleft palate. A total of 10188 caes of facial clefts were recorded. The mean incidence of cleft lip was during the investigationperiod 2.09 per 10 000 liveborn infants, the incidence of cleft lip with/without cleft palate 11.13per 10 000 liveborn infants. The mean incidence of cleft palate during the investigation periodwas 7.10 per 10 000 liveborn infants and of facial clefts as a whole 18.23 per 10 000 liveborninfants.Conclusion: The authors provided evidence that the frequency of facial clefts as a whole duringthe investigation period did not undergo significant changes as regards the trend of incidence.When evaluating maternal age as one of the risk factors for the development of facial clefts theinvestigation confirmed a greater risk in 15-year-old women and women older than 35 yearswithout exception, in the group aged 29–84 years with the exception of 32.32 and 34 years (liminalfindings).

Key words:
congenital defect, cleft lip with or without cleft palate, cleft palate, incidence, CzechRepublic, maternal age


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  D. Mašátová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel ing. J. Pubrdle 3Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka M 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 260-267
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace incidencí rozštěpu rtu s rozštěpem patra nebo bez něj a rozštěpu patrav České republice v období 1961 až 2000.Typ studie: Retrospektivní demograficko-epidemiologická studie.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Metodika: V práci byla použita data z registrace vrozených vad v Ústavu pro péči o matku a dítěv Praze (období 1961–1990) a z celorepublikové registrace vrozených vad u narozených dětí, vedenév Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky za období 1987–2000. Epidemiologickáanalýza incidencí rozštěpu rtu s rozštěpem patra nebo bez něj a rozštěpu patra,diagnostikovaných v České republice v období 1961–2000. Matematicko-statistická analýza prevalencítěchto vad podle věku matky, použito metody výpočtu 95% konfidenčního intervalu pravděpodobnosti.Výsledky: Z konsekutivní řady 5 589 888 narozených v ČR v období 1961–2000 bylo diagnostikováno1166 případů rozštěpu rtu, 5052 případů rozštěpu rtu a patra a 3970 případů rozštěpupatra. Celkem bylo nalezeno 10 188 případů obličejových rozštěpů. Průměrná incidencerozštěpu rtu ve sledovaném období byla 2,09 na 10 000 živě narozených, incidence rozštěpu rtus rozštěpem patra nebo bez něj 11,13 na 10 000 živě narozených. Průměrná incidence rozštěpupatra ve sledovaném období byla 7,10 na 10 000 živě narozených, a obličejových rozštěpů jakocelku pak 18,23 na 10 000 živě narozených.Závěr: V práci jsme prokázali, že četnost obličejových rozštěpů jako celku ve sledovaném obdobínevykazuje statisticky významnou změnu trendu incidencí. Při hodnocení věku matky, jako jednohoz rizikových faktorů pro vznik obličejových rozštěpů, bylo v naší práci statisticky potvrzenovyšší riziko u žen 15letých a od věku 35 let výše bez výjimky, ve skupině žen 29–34 let, s výjimkou31., 32. a 34. roku (hraniční nálezy).

Klíčová slova:
vrozená vada, rozštěpu rtu s rozštěpem patra nebo bez něj, rozštěp patra, incidence,Česká republika, věk matky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se