Použití 3mm optického systému přihysteroskopii


The Use of 3mm Optical System at Hysteroscopy

Objective:
To evaluate our first experience with 3mm hysteroscope.Design: Prospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st medical Faculty, Charles University, Prague.Methods: 105 hysteroscopic procedures in normal saline as distension fluid were performed betweenJune and November 2001. We performed 60 (57.1%) diagnostic procedures and 45 (42.9%)minor surgical intrauterine interventions (mainly endometrial polyp < 2 cm ressection).We used Versascope (Gynecare, Johnson & Johnson) 1.9 mm optics with 3.2 mm expandableoperative sheath. All diagnostic procedures were done by minimal invasive way – using vaginoscopicapproach. Main part of procedures were performed without any anaesthesia. In case ofoperative intervention we used Versapoint bipolar electrodes in normal saline and active outflow.Results: The surgeon evaluated the intrauterine findings and the patient evaluated subjectivecomfort during the procedure (comfortable, uncomfortable, painful). No complications were registeredduring or post procedure. 83 (73%) women undergone diagnostic procedure described theprocedure without discomfort, 22 (21%) women described a moderate discomfort with pressure inthe lower abdomen (all undergone intrauterine surgical intervention). No patient described severediscomfort or wish to have general anesthesia.Conclusion: Miniaturized optical systems allows us to perform most cases of diagnostic and surgicalintrauterine interventions (after proper patient selection) in an outpatient or office setting.

Key words:
hysteroscopy, vaporisation, transcervical surgery


Autoři: D. Tóth;  D. Kužel;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Živný J., DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (5): 293-296
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit první zkušenosti s hysteroskopem o průměru 3 mm.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: V období červen–listopad 2001 jsme provedli 105 hysteroskopických intrauterinníchvýkonů za použití minihysteroskopu o průměru 3 mm. Celkem 60 (57,1 %) výkonů bylo diagnostickýcha 45 (42,9 %) výkonů bylo operačních (stopkaté útvary do 2 cm).Použili jsme hysteroskop firmy Gynecare (divize Johnson & Johnson) s průměrem 1,9 mm a pouzdros rozpínacím pracovním kanálem 3,2 mm. Diagnostické výkony byly provedeny minimálněinvazivní technikou – zaváděním optiky vaginoskopickou cestou; většina výkonů bez jakékolivanestezie. V případě operačního výkonu jsme použili vaporizační bipolární elektrody Versapointa jako distenční médium fyziologický roztok s jeho aktivním odsáváním.Výsledky: Operatér hodnotil optické intrauterinní podmínky, pacientka posuzovala subjektivníkomfort při výkonu (komfortní, diskomfortní-snesitelný, bolestivý-nesnesitelný). Nezaznamenalijsme žádné perioperační komplikace. Jako komfortní byl výkon popsán v 83 (79 %) případech, ve22 (21 %) případech jako diskomfortní, přičemž se jednalo výlučně o operační hysteroskopie. Jakobolestivý-nesnesitelný nebyl popsán žádný výkon.Závěr: Na základě prvních zkušeností s miniaturizovaným hysteroskopem se domníváme, že tytosystémy s malým průměrem umožní v blízké budoucnosti převést podstatnou část hysteroskopickýchdiagnostických a operačních (po přiměřené selekci pacientek) výkonů do běžné praxe ambulantníhospecialisty.

Klíčová slova:
hysteroskopie, vaporizace, transcervikální chirurgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se