Antiemetika v onkogynekologii


Anti-emetic Drugs in Oncogynecology

Objective:
The authors present a survey of available pharmacological possibilities of treatment ofnausea and vomiting aimed at their application in oncological therapy of gynecological neoplasticdiseases.Type of the study: A review article.Name andAddress of the Institution: Gynecological-Obstetrical Clinic,FirstMedicalFaculty, CharlesUniversity and General Faculty Hospital, Praha.Subject and Method of the Study: A survey of published data fromthe Czech and foreign professionalliterature.Conclusion: 5-HT3 receptor antagonists take up the most important position in the antiemetictreatment of oncological patients. They efficiently preventand treatvomiting induced by anticancerdrugs with high and very high emetogenic effect. They have been used as monotherapy or incombination with corticoids. In the treatment of nausea and vomiting or vomiting induced by anticancer drugs with medium or light emetogenic effect, antiemetic preparations from the corticoidseries and dopamine receptor antagonists may be recommended. In the treatment of anticipationvomiting, benzodiazepines are indicated for their anxiolytic and psychosedative influence.

Key words:
antiemetics, estrones, 5-HT3 antagonists


Autoři: S. Jirsová 1;  D. Cibula 1;  V. Eretová 1;  P. Freitag 1;  N. Jančárková 1;  P. Hejlová 2;  P. Mareš 3;  D. Pavlišta 1;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Gynekologicko-porodnické oddělení NsP Mělník, primář MUDr. J. Zmrhal, CSc. 3Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 269-277
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Autoři článku podávají přehled dostupných farmakologických možností léčby nevolnostia zvracení se zaměřením na jejich použití v onkologické léčbě gynekologických nádorových onemocnění.Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika Univerzity Karlovy VFN a 1. LF UK,Praha.Předmět a metoda studie: Souhrn publikovaných dat z české a zahraniční odborné literatury.Závěr: V antiemetické léčbě onkologických pacientek zaujímají nejvýznamnější postavení antagonisté5-HT3 receptorů. Jsou účinné při prevenci a terapii zvracení vyvolaného cytostatiky s vysokýma velmi vysokým emetogenním účinkem. Používají se v monoterapii nebo v kombinacích s kortikosteroidy.V léčbě pozdní nevolnosti a zvracení nebo zvracení vyvolaného cytostatiky se střednímaž slabým emetogenním účinkem lze doporučit antiemetické přípravky z řady kortikosteroidůa antagonistů dopaminových receptorů. V léčbě anticipačního zvracení jsou indikovány benzodiazepinypro svůj anxiolytický a psychosedativní účinek.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se