HPV infekce a cervikálníintraepiteliální neoplázie


HPV Infection and CervicalIntraepithelial Hyperplasia

Objective:
To determine the presence of high-risk, oncogenic types of HPV infection (HR HPV) andthe presence of HPV 16 and 18 in various degrees of cervical and intraepithelial neoplasia.Type of the study: A retrospective study.Name and Address of the Institution: Obstetrical-Gynecological Clinic, Faculty Hospital, Ostrava.Methods: The study included 205 female patients indicated for conization due to cervical intraepithelialneoplasia. The conization was preceded by extended colposcopy, cytological samplings, HPVDNA test and a directed biopsy. HR HPV was examined in all patients, HPV 18 and 16, respectively,in 98 (48%) patients. Based on severity of histopathological findings the patients were divided intothree groups, examined for positivity of oncogenic HPV types and the high risk HPV 18 and HPV18 types, respectively.Results: The histopathological findings froma total number of 205 conuses included five (2%) benignlesions, 85 (41%) CIN1, 77 (38%) CIN 2 and 38 (19%) CIN 3. Altogether the HR HPV was demonstratedin 143 (70%) patients. In patients with the benign lesion no HPV infection was detected. In patientswith the CIN 1 finding the HR HPV infection was detected in 35 (41%) cases, in patients with CIN 2in 70 (91%) cases and in pacients with CIN 3 in 38 (100%) cases. HPV 16 was diagnosed in patientswith the CIN 1 finding in 9 (23%) cases, HPV 16 in 5 (6%) cases and both types of the virus werepresent in two (2%) cases. In CIN 2, HPV 16 was positive in 17 (43%) and HPV 18 in 6 (8%) cases. Inpatients with CIN 3, HPV 18 was detected in 9 (53%) and HPV 18 in 2 (5%) patients. In all the womenwho underwent conization, HPV 16 infection was demonstrated in 17% and HPV 18 in 6% pacients.In 19% of patients, the infection by at least one type of the virus was present and in two % both typesof the virus were present. Conclusion: the presence of HR HPV rises with increasing severity of cervical intraepithelialneoplasia, HR HPV being detected in all cases suffering from CIN 3. The highest risk type HPV 16was present with increaing rate in relation to the severity of cervical intraepithelial neoplasia,whereas no such trend was present in case of HPV 18.

Key words:
papillomavirus, cervical intraepithelial neoplasia, HPV test


Autoři: L. Ševčík;  P. Koliba ;  M. Konderla;  P. Gráf;  J. Hlavačka
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava, přednosta MUDr. P. Koliba, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 237-243
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit přítomnost vysoce rizikových, onkogenních typů HPV infekce (HR HPV) a přítomnostHPV 16 a 18 u různých stupňů cervikálních intraepiteliálních neoplázií.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, FNsP Ostrava.Metodika: Do studie bylo zahrnuto 205 pacientek indikovaných ke konizaci pro cervikální intraepiteliálníneoplázii. Před konizací byla provedena rozšířená kolposkopie, odběr cytologie, HPV DNAtest a cílená biopsie. HR HPV byl vyšetřen u všech pacientek, HPV 16 a 18 u 98 (48 %) pacientek.Podle závažnosti histopatologických nálezů byly pacientky rozděleny do tří skupin, u kterých bylasledována pozitivita onkogenních typů HPV a vysoce rizikové typy HPV 16 a HPV 18.Výsledky: Histopatologický nález z celkového počtu 205 konusů tvořilo 5 (2 %) benigních lézí, 85(41 %) CIN 1, 77 (38 %) CIN 2 a 38 (19 %) CIN 3. Celkově byla HR HPV prokázána u 143 (70 %)pacientek. U pacientek s benigní lézí nebyla HPV infekce prokázána. U pacientek s nálezem CIN 1byla HR HPV zjištěna ve 35 (41 %) případech, u pacientek s CIN 2 v 70 (91 %) a u pacientek s CIN 3ve 38 (100 %) případech. HPV 16 byl diagnostikován u pacientek s nálezem CIN 1 v 9 (23 %) případech,HPV 18 v 5 (6 %) případech a oba typy viru byly přítomny ve 2 (2 %) případech. U CIN 2 byloHPV 16 pozitivní u 17 (43 %) a HPV 18 u 6 (8 %) žen. U pacientek s CIN 3 bylo detekováno HPV 16 u 9(53 %) a HPV 18 u 2 (5 %) pacientek. Ze všech žen, které podstoupily konizaci, byla HPV 16 infekceprokázána u 17 % a HPV 18 u 6 % pacientek. U 19 % pacientek byla přítomna infekce alespoň jednímtypem viru a u 2 % byly přítomny oba typy viru.Závěr: Přítomnost HR HPV stoupá se zvyšující se závažností cervikální intraepiteliální neoplázie,u CIN 3 byl HR HPV detekován ve všech případech. Také přítomnost nejrizikovějšího typu HPV 16vykazuje se zvyšující se závažností cervikální intraepiteliální neoplázie stoupající trend, zatímcou HPV 18 nebyl tento trend potvrzen.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se