Porod a anální inkontinence: definice,klasifikace, prevalence a patofyziologie


Delivery and Anal Incontinence: Definition,Classification, Prevalence and Patophysiology

Objective:
Summary of the mutual relationship between vaginal delivery and anal incontinence.Design: Review.Setting: Department of Gynecology and Obstetric, Charles University and Faculty Hospital Pilsen.Summary: Review of the current international literature covering the given problem. Anal incontinenceis defined as an unvoluntary leakage of flatus, liquid or solid stool. Fecal incontinence meansthe leakage of liquid and solid stool only. Women are at eighttimes higher risk of developing analincontinence (the leakage of flatus, fluid or hard stool). The main reason considered to be the causeof this difference is a birth. Postnatal anal incontinence is a disabling problem for as much as 13-20%of women. Review describes classification, prevalence, incidence and cause of Al in women considering maternal position at birth, second stage of labor, breastfeeding, anal sexual intercourse andmultiple births. Two main pathogenetic mechanisms are presented. 1) Perineal neurological injuryis described in earlier studies. This looks to be themajor reason for 3rd and following vaginal births. 2) Anapparent or occult anal sphincter tear seems to be the main factor particularly for the 1st vaginalbirth. 2.3% of primigravidae have an apparent tear and 35% sonographically detected occult analsphincter tear. Anal incontinence develops nearly exclusively in these groups. 42% of afflictedwomen complain of impaired quality of life. Anal incontinence appears to be improved within thetime (in 36-76%). Longterm outcome is not known yet. The postnatal check-up should also includethe question of de novo developed anal and urine incontinence or impaired sexual health.

Key words:
anal incontinence, fecal incontinence, pelvic floor, perineal trauma, delivery


Autoři: V. Kališ;  P. Chaloupka;  J. Turek;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 283-293
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí vzájemného vztahu vaginálního porodu a anální inkontinence.Typ studie: Přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Karlovy a FN v Plzni.Souhrn: Přehled současné literatury týkající se tématu. Anální inkontinence (AI) značí nedobrovolnýúnik plynů, řídké či tuhé stolice. Fekální inkontinence znamená únik pouze řídké či tuhé stolice.Ženy mají 8x větší riziko vzniku anální inkontinence (úniku plynů, tekuté nebo tuhé stolice). Zadůvod rozdílu je považován porod. Souborný článek podrobně rozebírá klasifikaci, prevalenci,incidenci a příčiny AI u žen se zaměřením na vliv porodní polohy, druhé doby porodní, kojení,análního pohlavního styku a parity. Zabývá se i otázkou AI v dlouhodobém výhledu. Poporodníanální inkontinence se vyskytuje až u 13-20 % žen. Jsou zmíněny dva hlavní patogenetické mechanismy.1. Nervové poranění hráze popisované v ranějších studiích nabývá na významu se vzrůstajícíparitou (3. a další porod). 2. Klinická či okultní ruptura análního svěrače se zdá být hlavnímdůvodem anální inkontinence zvláště po prvním porodu. U 2,3 % primigravid dochází ke klinickéa u 35 % k okultní ruptuře análního svěrače. Anální inkontinence se téměř výhradně vyskytujev těchto skupinách. 42 % postižených žen udává zhoršení kvality života. Anální inkontinence poporodu jeví postupné zlepšení (ve 36-76 %). Dlouhodobá prognóza není t. č. známa. Kontrola pošestinedělí by měla zahrnovat i dotaz na nově vzniklou anální či močovou inkontinenci neboporuchu sexuálního zdraví.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se