Radioterapie v léčbě epiteliálníhokarcinomu ovarií


Radiotherapy in the Treatment of EpithelialOvarian Cancer

Objective:
Evaluation of the role of radiotherapy in the treatment of the epithelial ovarian cancer.Subject: Review.Setting: Department of Oncology and Radiotherapy, University Hospital, Charles University, HradecKrálové. Department of Obstetric and Gynaecology, Charles University, University Hospital, HradecKrálové.Subject andMethod: Discussion about current evidence of the effect of radiotherapy in the treatmentof the epithelial ovarian cancer from literature.Conclusion: Radiotherapy has proved its efficacy in adjuvant treatment of intermediate risk ovariancarcinoma. Contemporary radiotherapy attracts attention as consolidation or salvage treatmentafter chemotherapy. Radiotherapy can also be effective palliative treatment of chemorefractorytumours. Modern radiation technique is essential.

Key words:
ovarian carcinoma, radiotherapy, indications, technique


Autoři: J. Petera 1;  J. Špaček 2;  K. Odrážka 1
Působiště autorů: Klinika onkologie a radioterapie, FN v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Petera, PhD. 2Porodnická a gynekologická klinika, FN v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 264-269
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení role radioterapie v léčbě epiteliálních nádorů ovarií.Typ studie: Souhrnný přehled.Název a sídlo pracoviště: Klinika onkologie a radioterapie a Klinika porodnictví a gynekologie,Fakultní nemocnice Hradec Králové.Předmět a metoda studie: Diskuse o efektu radioterapie v léčbě epiteliálních nádorů ovarií nazákladě publikovaných literárních zkušeností.Závěr: Radioterapie prokázala svoji účinnost v adjuvantní léčbě ovariálního karcinomu se střednímrizikem. V současné době pozornost přitahuje její užití jako konsolidační či záchranné léčby pochemoterapii. Může mít rovněž efekt jako paliativní léčba u chemorefrakterních tumorů. Použitímoderní ozařovací techniky je podmínkou jejího úspěchu.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se