Vícečetné těhotenství - významnákomplikace programu IVF


Multiple Pregnancies - ImportantComplication of IVF Programme

Objective:
To evaluate the history of pregnancies after IVF-ET, to define multiple pregnancy riskfactors.Design: A retrospective analysis of the period of 1992-2000.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, University Hospital, Palacký University, Olomouc.Methods: 343 pregnancies were evaluated, divided into 4 groups according to the patients’ ages:40 yrs. (n=5). The number of transferredembryos and frequency of pregnancies in relation to the patient’ ages were compared as well as themultiple pregnancy and spontaneous abortion rates. The dependence of pretermlabour rate, foetusweight and the incidence of operative delivery on the frequency of pregnancies were evaluated(n=276). The data were analysed using the 2 and Sheffe tests.Results: Three or four transferred embryos markedly increase the number of multiple pregnancies(P

Key words:
multiple pregnancy, IVF-ET, number of transferred embryos


Autoři: I. Oborná 1;  J. Březinová 1;  M. Svobodová 1;  M. Kršková 2;  J. Dostál 1 ;  Š. Machač 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Centrum výpočetní techniky UP, Olomouc, ředitel RNDr. F. Zedník 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 232-237
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnotit těhotenství po IVF + ET a rizikové faktory pro vznik a vývoj vícečetnéhotěhotenství.Typ studie: Retrospektivní analýza za období 1992-2000.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc.Metodika: Byl hodnocen soubor 343 těhotenství rozdělený do 4 skupin podle věku ženy: < 29 let(n=150), 30-34 let (n=122), 35-39 let (n=66), >40 let (n=5). Byl porovnán počet přenášených embryía četnost těhotenství v závislosti na věku ženy a porovnána frekvence vícečetných těhotenstvía spontánních potratů. U porodů (n=276) byla hodnocena závislost předčasných porodů, hmotnostiplodu a operativního vedení porodu na četnosti těhotenství. Statistické hodnocení bylo provedeno2 testem a jednofaktorovou analýzou rozptylu dle Sheffeho, metodou porovnání středních hodnot.Výsledky: Byl potvrzen vztah mezi počtem přenášených embryí a vznikem vícečetného těhotenství,v našem souboru bez ohledu na věk ženy. Procento zachycených vícečetných těhotenství je nejvyššípo přenosu 3 a 4 embryí (37,6 % vs 42,4 %) (P

Klíčová slova:
vícečetné těhotenství, IVF + ET, počet přenášených embryí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se