Těhotenství a porod po traumatickémpanhypopituitarismu


Pregnancy and Labor after Post-traumaticPanhypopituitarism

Objective:
We describe a case of 23 years old woman who, with a history of car accident at the age of11 and severe head injury, attended our Center of Reproductive Medicine complaining of primaryinfertility. The accident preceded menarche and the development of inner genitalia (uterus 46 mm,cervix:corpus ratio 1:1) as well as secondary sexual development was not fully accomplished.Ovarian failure was accompanied by amenorrhea, if not substituted. Under replacement therapyregular menstruation was established. Basal hormonal levels was extremely low(FSH and LH0.2-0.3IU/l, PRL 0.5 ng/ml, estrogens 0.08 nmol/l, PRGE was not detected). With oral administration ofmicronized estradiol (Check et al., 2001) endometrial thickness of 9 mm was achieved. All of fiveretrieved oocytes were fertilized with partner sperm (normospermy) and three embryos weretransferred. Already the first attempt was successful. Patient suffered with transitional anorexiaand vomiting which could be handled conservatively. Hormonals level were normal. Patient substitutedwith Hydrocortison and Euthyrox. On January 2, 2003 the pregnancy was finished bycaesarian section, one week before the delivery term (girl, 2970, Apgar score 10-10-10).Design: Case report.Setting: Center of Reproductive Medicine, Zlin.Conclusion: This care report demonstrates that recent progress in assisted reproduction fieldenables to manage successfully even exceptional pathological conditions.

Key words:
post-traumatic panhypopituitarism, oocyte donor, delivery


Autoři: L. Pilka 1;  M. Šnajderová 3;  D. Rumpík 1;  T. Kaplanová 1;  R. Pilka 2
Působiště autorů: Centrum reprodukční medicíny Zlín, vedoucí prof. MUDr. L. Pilka, DrSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, vedoucí prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 3Dětská klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 277-279
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Popisujeme 23letou ženu s žádostí o léčbu neplodnosti. V 11 letech měla těžký úraz hlavy poautonehodě. Úraz utrpěla předmenarche, takže nebyldokončen ani vývoj vnitřních genitálií (děloha46mm,hrdlo : tělo 1:1), ani zevní pohlavní znaky. Ovaria jsou zcela nefunkční, bez substituční terapiemá pacientka amenorheu. Ovlivnit bylo možno jen endometrium pomocí orálně podávaného mikronizovanéhoestradiolu (Check et al., 2001). Pacientce byla navržena léčba pomocí darovanýchoocytů. Z 5 darovaných oocytů se oplodnily spermiemi partnera (normospermie) všechny a tři z nichbyly transferovány. Již tento první pokus byl úspěšný.Týden předtermínemporodu (pro patologický nález na děložním hrdle) bylo těhotenství ukončeno dne 2. ledna 2003 císařským řezem. Porodilo seděvče 2970/47, Apgar skóre 10-10-10.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Centrum Reprodukční Medicíny, Zlín.Závěr: Tento případ demonstruje, že i ženy po úraze s traumatickým panhypopituitarismemlze léčitpomocí asistované reprodukce darovanými oocyty.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se