Význam matrix metaloproteinázv těhotenství


The Role of Matrix Metalloproteinases in Pregnancy

Objective:
To summarise which metalloproteinases and specific inhibitors have been already described,their regulatory mechanisms in obstetric complications.Design: A literature review.Setting: Department of Gynecology Obstetric and University Hospital, Palacký University,Olomouc.Abstracts: The invasion of extravillous trophoblast cells into the maternal endometrium is one ofthe key events in human placentation. The ability of these cells to infiltrate the uterine wall and toanchor the placenta to it as well as their ability to infiltrate and adjust utero-placental vessels topregnancy depends, among other things, on their ability to secrete enzymes that degrade theextracellular matrix. Most of these enzymes belong to the family of matrix metalloproteinases.In the literature review, we focus on the role of these proteases in normal pregnancy as well as ontheir importance in the development of some pregnancy complications.

Key words:
metalloproteinases, preeclampsia, preterm delivery


Autoři: R. Pilka;  M. Procházka;  M. Kudela
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, LF a FN UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (4): 259-264
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o metaloproteinázách, zejména ve vztahu k vybranýmporodnickým komplikacím.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF University Palackého, Olomouc.Metodika: Rešerše studií a publikací z medicínských databází.Souhrn: Invaze buněk extravilózního trofoblastu do mateřského endometria je jedním z klíčovýchmomentů v lidské placentaci. Schopnost těchto buněk infiltrovat stěnu děložní a ukotvit do níplacentu stejně jako jejich schopnost infiltrovat a adaptovat utero-placentární cévy na těhotenstvízávisí mimo jiné na jejich schopnosti produkovat enzymy degradující extracelulární matrix. Většinaz těchto enzymů patří do třídy matrix metaloproteináz.V našem literárním přehledu se chceme zaměřit jak na úlohu těchto proteáz pro normální průběhtěhotenství, tak na jejich význam při rozvoji vybraných těhotenských patologií.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se